Koostöö

FK tudengid

 

Maksu- ja Tolliamet

Finantskolledži peamine koostööpartner on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA). Koos arendatakse õppekava ja parendatakse õppekvaliteeti. MTA esindajad kuuluvad ka kolledži nõukogusse.  

MTA ametnikud on kaasatud ka meie loengutesse, et tuua praktilist väärtust teadmistesse. Paljud MTA ametnikud annavad panuse ka lõputööde juhendamisel. Lisaks toimuvad koostöös MTA-ga ka õppepraktika. Tolli ja maksunduse eriala tutvumispraktika ja tööpraktika toimuvad MTA-s. MTA osakonnad on esindatud ka iga-aastasel finantskolledži praktikalaadal. 

Paljud finantskolledži vilistlased alustavad oma karjääri just Maksu- ja Tolliametis! MTA karjäärivõimalustega saad tutvuda siin.  

 

Koostöö erasektoriga

Finantskolledž teeb koostööd maksu-, tolli-, audiitor- ja/või raamatupidamisteenuseid pakkuvate organisatsioonidega.  

Paljud maksunduse ja tolli (sessioonõpe) eriala õppurid suunduvad õppepraktikale erasektorisse. Samuti läbivad tolli ja maksunduse (päevaõpe) eriala tudengid  II kursusel  erasektoripraktika. Finantskolledži praktikate koduleht. Lisaks on eresektor kaasatud ka lõputööde juhendamisel.

Olulisemad koostööpartnerid erasektoris praktika korraldamisel on Ernst & Young, KPMG, PwC, Magrat, Rödl & Partner ja Deloitte. Erasektori organisatsioonid võtavad osa ka iga-aastaselt finantskolledži praktikalaadalt.

 

Finantskolledži praktikamess

Praktikamessi eesmärk on viia kokku maksunduse- ja/või tolli talente otsivad organisatsioonid ja kolledži üliõpilased. Finantskolledž kaasab messile nii era- kui ka avaliku sektori asutusi, et tõsta õppurite teadlikkust finants- ja tolli valdkonna karjääri- ja praktikavõimalustest.  Iga-aastane mess toimub novembri alguses Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuses.  

Teadmiste kinnistamiseks läbivad finantskolledži üliõpilased igal kursusel erineva eesmärgiga praktika. Praktikaid sooritatakse nii Maksu- ja Tolliametis kui ka erasektori ettevõtetes, mis pakuvad audiitor-, maksu-, tolli-, õigus-, ja/või raamatupidamisteenuseid  või organisatsiooni vastavas struktuuriüksuses. Tolli ja maksunduse eriala üliõpilased suunduvad esimesel kursusel tutvumispraktikale Maksu- ja Tolliametisse, eesmärgiga tutvuda karjäärivõimalustega ametis. Teisel kursusel sooritatakse ettevõtluspraktika erasektori organisatsioonis, et mõista ettevõtete toimimise põhimõtteid ja rakendada omandatud teadmisi töökeskkonnas, näiteks tegutsevad õppurid finantsarvestuse spetsialisti, maksunõustaja, audiitori või tolliagendi ülesannetes.  

Praktikamessi lisainfo: aule-merlin.vihlver [at] sisekaitse.ee

Praktikalaat

Foto on tehtud 2022. aasta praktikamessil. 

 

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelist koostööd tehakse mitme ülikooliga: Lundi ülikoolis on kolledži lektorid ja üliõpilased osalenud mitmel aastal konverentsil, Newton Collage'iga koostöös arendatakse artiklite retsenseerimist.

Finantskolledž osaleb ka rahvusvahelises teadlaste võrgustusmiprojektis „Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security“, mille eesmärk on luua terviklik lähenemine illegaalse kaubanduse praktikate uurimiseks, suurendada avalikkuse teadlikkust ühiskonna kerksuse suurendamise võimalustest ja uurida, kuidas tehnoloogiline innovatsioon nii toetab kui võimaldab piirata illegaalset kaubandust.

Värskemad koostöösuhted on meil Riia Tehnikaülikooliga, koostööd tehakse teadustöö ja ühiste teaduspublikatsioonide ning tudengite ja õppejõudude vahetuses.

Finantskolledž kuulub ka rahvusvahelisse tollikõrgkoolide võrgustikku (INCU - International Network of Customs Universities). Ühenduse eesmärk on tollivõrgustiku ja tolli ametiasutuste akadeemilisuse tõstmine. Võrgustiku tegevus pakub tolli ametkondadele intellektuaalset sisendit ning kahe poole – teadlaste ja praktikute – koostöö tihendamine arendab mõlemat suunda. Ühenduse liikmetena tõstame oma pakutava hariduse kvaliteeti ning loome tudengitele pidevalt lisavõimalusi rahvusvaheliseks enesetäienduseks.

 

Kolledž on avatud uutele koostööpakkumistele!

 

Leedu külaline

Oktoobris 2022. aastal külastas CEPOL programmi raames Finantskolledžit Leedu Tolli Koolituse Keskuse õppetöö ja metoodika osakonna nõunik.