Ruumide broneerimine

Individuaal- ja töörühmaruumid

 

Eha ja Koit     

 

       Raamatukogu II korrusel on õppe- ja teadustöö tegemiseks
       kasutada individuaaltööruumid EHA ja KOIT ning rühmatööruum LOGOS 

       Raamatukogu II korrusel asub puhke- ja rühmatöö ala.