Magistriõpe

"Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi."
Lennart Georg Meri, Eesti president 1992-2001

Tänapäeva maailmas on sise- ja välisjulgeolek omavahel tihedalt põimunud. Üldine olukord nendes valdkondades on Euroopas viimastel aastatel oluliselt halvenenud, mis loob jätkuva vajaduse haritud julgeolekutöötajate järele. 


Ükskõik, kas töötad juba julgeolekusfääris ja soovid anda karjäärile väikest lisatõuget või omad bakalaureusekraadi mõnel muul erialal ja soovid alles praegu sellesse huvitavasse valdkonda siseneda, sisejulgeoleku magistriõpe pakub selleks suurepärast võimalust.

 

Mida õpetatakse? 

Kaheaastane magistriprogramm on koostatud eesmärgiga katta uute teadmistega kõik need sisejulgeolekuvaldkonnad, millistes asjakohased organisatsioonid praegu kõige enam tuge vajavad. Olgu selleks siis uuele julgeolekukeskkonnale kohandatud juhtimisdistsipliinid, globaalse julgeolekukeskkonna dünaamika analüüsimine või siis kõige elementaarsemad õiguslikud nüansid, mida tulevased julgeolekueksperdid peavad oma valdkondade arendamisel silmas pidama. Kuna tegemist on nüüdisaja mõistes väljundipõhise magistriõppega, kus kaheaastase programmi lõpetanu peab suutma lahendada väga konkreetseid praktilisi probleeme, on õppetöösse kaasatud palju oma ala tipp-praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt. Just tipp-praktikute ja heade rahvusvaheliste teooriaõppejõudude koostöö ongi see võluvägi, mis uudsele magistriprogrammile erilist väärtust lisab, sest ega Eestis ei ole headest mõtetest ju kunagi puudu olnud. Nii ka julgeolekusektoris. Kui millestki puudu jääb, siis on puudujääk heade mõtete tegudeks tegemisel. Just seda ühiskondlikku muutust soovime oma magistriprogrammis tudengite kaudu ka saavutada - et kõik turvalisust puudutavad head mõtted kohtuksid ja saaksid rakenduse läbi Sisekaitseakadeemia magistriprogrammi.

Õppekavas on viis süvaõppesuunda

  • sisejulgeoleku suund
  • kriisireguleerimise suund
  • politsei suund
  • hübriidohtude suund (inglise keeles)
  • ametkonnapõhine/ametkondlik suund (individuaalne õpingute kava)

Reeglina avaneb neljast esimesest süvaõppesuunast kaks või kolm.

 

Kuidas õppima saab?

Vastuvõtt sisejulgeolekualasesse magistriõppesse toimub avaliku konkursi korras. Avalduste vastuvõtt 2024/25 õppeaastaks on avatud. 
Sisekaitseline valdkond ei pea tingimata olema vormikandjate maailm, vaid pigem valdkond, kus õppima tulija on kindel, et ta on ja saab ka tulevikus panustada Eesti riigi ja meist igaühe julgeoleku tagamisse.