Vali töö, mis hoiab Eestit,
vali elu, millel on suurem tähendus.

Tule õpi Sisekaitseakadeemias!

Sisekaitseakadeemias saad õppida nii politsei- kui ka, piirivalvetööd, päästevaldkonna ja 112 päästekorraldaja tööd, vanglaametniku tööd ning maksu- ja tolliametniku tööd.

Akadeemial on lisaks Tallinnas asuvale õppekeskusele ka Pärnus Paikusel politsei- ja piirivalvekolledži õppekeskus, ning Väike-Maarjas päästekolledži õppekeskus. Õppekeskustes on head tingimused sportimiseks, puhkamiseks ja õppetööks. Kõigil õppijail on võimalus elada õppehoonete läheduses asuvas ühiselamus. Kõigile päevaõppe kadettidele  makstakse põhistipendiumi, tublimad  saavad taotleda  lisastipendiume.

Ootame Sisekaitseakadeemiasse kõiki, kes tahavad oma riiki ausalt teenida, lähtudes akadeemia lipukirjast «Verbis Aut Re!» (ld «Sõna ja teoga»)!

Vali omale sobiv eriala

Erialad