Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis on ainus õppeasutus Eestis, kus õpetatakse tulevasi sisejulgeoleku valdkonna spetisialiste. Sisekaitseakadeemias koolitatakse kutse-, kõrg-, ja magistrihariduse tasemel töötajaid politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile.

 

Sisekaitseakadeemial on lisaks Tallinnas Maarjamäel asuvale õppehoonele õppekeskused ka Pärnus Paikusel – politsei- ja piirivalvekolledži õppekeskus, ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas päästekolledži õppekeskus. Õppekeskustes on loodud kõik tingimused nii sportimiseks, puhkamiseks kui ka õppetööks. Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus. Lisaks sellele makstakse kõigile päevaõppe kadettidele põhistipendiumi ja tublimad õppurid saavad taotleda ka lisastipendiume.

 

Ootame Sisekaitseakadeemiasse õppima kõiki, kes tahavad oma riiki ausalt teenida lähtudes akadeemia lipukirjast «Verbis Aut Re!» (ld «Sõna ja teoga»)!

Kontaktinfo

phone 513 82 95

e-mail vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

Tutvu õppekeskustega virtuaalselt!

TALLINNA ÕPPEKESKUSE VIRTUAALTUUR

PAIKUSE ÕPPEKESKUSE VIRTUAALTUUR   

NARVA ÕPPEKESKUSE VIDEO                         
 

Astu akadeemiasse!

ESITA AVALDUS!

 

 

Erialad