Vanglaametnik

 

Vanglaametniku erialal omandatakse ettevalmistus töötamiseks Eesti vanglateenistuses II klassi valvuri ametiastmel olevatel ametikohtadel (valvur, saatja). Vanglas töötamise käigus on võimalik saavutada I klassi valvuri ametiaste (vanemvalvur, vanemsaatja). Vanglaametnikel on tähtis roll riigi turvalisuse tagamisel. Vanglaametniku erialale on võimalik kandideerida läbi avaliku konkursi või tulla õppima ametkondliku suunamisega (eelduseks on see, et isik töötab juba vanglas). Edukalt avaliku konkursi läbinud kandidaadil on võimalus, et ta võetakse õppimise ajal vanglasse teenistusse ning tagatakse töötasu. Avaliku konkursi korras õppima tulnutele makstakse stipendiumit 260 eurot kalendrikuus.

 

Tutvu vanglaametniku õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

10

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1 aasta

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

 • Eesti kodakondsus
 • keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Vajalikud dokumendid:

   

  Muud vastuvõtutingimused:

   

  Vastuvõtukatsed

  • eesti keele oskuse testimine
  • kehalised katsed
  • kutsesobivusvestlus (sh vaimse võimekuse test)

   

   

   

  Konkursitingimused

  Võimalik punktide arv

  Lävend

  Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

  50 punkti

  30 punkti

  Eesti keele test

  NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

  Sooritatud/mittesooritatud

  40 punkti

  (riigieksami tulemused)

  Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

  5 punkti

  1 punkt

  Kutsesobivusvestlus

  50 punkti

  20 punkti

  Lisapunktid:

  • tippsportlikud saavutused

   

  10 punkti

   

  -

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

   

  TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

  Justiitskolledži kodulehekülg

  Roberta Rebane (roberta.rebane [at] sisekaitse.ee, 696 5417)

  Külli Varblane (kylli.varblane [at] sisekaitse.ee, 6965417)  

   

  Viimane muutmine: 07.03.2018

   

   

  Eriala valdkond