Spordistipendium

Kandideerimine semestri spordistipendiumile

Sügissemestri spordistipendiumile kandideerimise tähtaeg oli 8. oktoober. Kevadsemestri kandideerimise aeg kuulutatakse välja semestri alguses.

Sellele stipendiumile saavad kandideerida kõik SKA õppurid, kes on spordis edukad, kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestvust, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õppevõlgnevused ja kehtivad distsiplinaarkaristused.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • etteantud vormis avaldus õppeprorektorile;
  • treeneri või alaliidu soovituskiri koos eelmise hooaja (sealhulgas viimase aasta või vähemalt poolaasta) paremate võistlustulemuste väljatoomisega, millele tuleks lisada, millistel suurematel võistlustel on kavas ja võimalik järgmisel hooajal võistelda ja Sisekaitseakadeemiat esindada;
  • vabas vormis kolledži kinnitus, et õppimise ja distsipliiniga on kõik korras ja toetatakse õppuri taotlust.

Dokumendid tuleb saata e-postiga aadressile  info [at] sisekaitse.ee või postiga aadressile Kase 61, Tallinn, 12012 või vajadusel anda otse spordijuhi kätte. Spordikeskus palub dokumendid korrektselt ja õigeaegselt vormistada.

Täpsustamist vajavate küsimuste puhul kirjutage palun epp.jalakas [at] sisekaitse.ee.

Enne avalduse esitamist tutvuge kindlasti SKA eristipendiumide statuudiga.

Ühes semestris antakse välja spordistipendiume kogusummas kuni 9X700=6300 eurot, ühele kandideerijale maksimaalselt 700 eurot. Kui otsustatakse toetada rohkem kui üheksat sportlast, jääb summa ühe inimese kohta alla 700 euro.

EDUKAT KANDIDEERIMIST!