Spordistipendium

Kandideerimine 2020/21. õppeaasta kevadsemestri spordistipendiumile

Kevadsemestri spordistipendiumile kandideerimiseks tuleb avaldused ja muud dokumendid esitada 23. märtsiks.

Sellele stipendiumile saavad kandideerida kõik SKA õppurid, kes on spordis edukad, kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestvust, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel puuduvad õppevõlgnevused ja kehtivad distsiplinaarkaristused.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • etteantud vormis avaldus SKA õppeprorektorile;
  • treeneri või alaliidu soovituskiri koos eelmise hooaja (sealhulgas viimase aasta või vähemalt poolaasta) paremate võistlustulemuste väljatoomisega, millele tuleks lisada, millistel suurematel võistlustel on kavas ja võimalik järgmise perioodi jooksul (kuni oktoober 2021, alade puhul, mil võistlused toimuvad vaid hooajaliselt - järgmisel hooajal) võistelda ja Sisekaitseakadeemiat esindada;
  • vabas vormis kolledži kinnitus, et õppimise ja distsipliiniga on kõik korras ja toetatakse õppuri taotlust.

Dokumendid tuleb saata e-postiga aadressile  info [at] sisekaitse.ee või postiga aadressile Kase 61, Tallinn, 12012 või vajadusel anda otse spordijuhi kätte. Spordikeskus palub dokumendid korrektselt ja õigeaegselt vormistada.

Täpsustamist vajavate küsimuste puhul kirjutage palun epp.jalakas [at] sisekaitse.ee.

Enne avalduse esitamist tutvuge kindlasti SKA eristipendiumide statuudiga.

Ühes semestris antakse välja spordistipendiume kogusummas kuni 9X700=6300 eurot, ühele kandideerijale maksimaalselt 700 eurot. Kui otsustatakse toetada rohkem kui üheksat sportlast, jääb summa ühe inimese kohta alla 700 euro.

EDUKAT KANDIDEERIMIST!