Kvaliteet

 

Tänaseks on loodud mitmeid erinevaid tugimaterjale õppejõududele ja e-õppe praktiseerijatele, mis aitavad õppematerjali ning õppeprotsessi läbimõeldult ette valmistada, läbi viia aga ka parendada.

Soovi korral nõustame õppejõude metoodiliselt ja tehniliselt e-kursuste ja õppematerjalide kavandamisel ning väljatöötamisel lähtuvalt headest tavadest. Vajadusel pakume ka tuge tehnilisel teostusel.  

 
Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend:

Esmakordselt 2008. aastal ilmunud samm-sammuline käsiraamat aitab luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded. 

 

 

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks:

Juhend aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest. Sisekaitseakadeemias loodud õpiobjektidest annab ülevaate SÕK  (Sisekaitseakadeemia õpiobjektide kodu).

 

 

 

Tunnustused:

 

kvaliteedimärk2022

 

  1. 2022 "Tehnoloogika - tehnoloogia trendid ja suunad globaalses kontekstis" Ankki Aardemaa
  2. 2017 "Operatiivtööde tulemuslik juhtimine päästemeeskonna juhile" Stella Polikarpus, Ramon Ruotsi, Marit Dremljuga-Telk
  3. 2015 "Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse" Raul Savimaa
  4. 2014 "Politseitöö areng ja tegutsemisstrateegiad Euroopas" Joosep Kaasik  ja "Maksuõigus ja maksumenetlus" Kerly Randlane
  5. 2013 "Teaduse filosoofia" Indrek Meos ja "Maksuvõlgade sundtäitmine" Kerly Randlane
  6. 2010 "Süüteomenetlus" Ülle Vanaisak
  7. 2009 "Väärteomenetlus I (PK060) "Ülle Vanaisak