Toimumisaeg Õppekava nimetus Maht Toimumise koht
12.09
Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus 102 ak/h Sisekaitseakadeemia
30.09
Korrakaitseametniku 5. taseme õpe 172 ak/h Sisekaitseakadeemia
15.10
Päästeameti kriisiaja toimepidevus 8 ak/h
16.10
Päästeameti kriisiaja toimepidevus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
31.10
Päästeameti kriisiaja toimepidevus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
05.11
Päästeameti kriisiaja toimepidevus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia