Toimumisaeg Õppekava nimetus Maht Toimumise koht
10.12
Kriisikommunikatsioon 16 ak/h Sisekaitseakadeemia
11.12
Avaliku teenistuse eetika 8 ak/h Pärnu Tervise Paradiis, Side 14, 80010 Pärnu
12.12
Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus 16 ak/h
12.12
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
22.01
Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise koolitus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
29.01
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
30.01
Tuleohutusspetsialist 5. tase 102 ak/h Sisekaitseakadeemia
19.02
Erikordade rakendamise koolitus 6 ak/h Sisekaitseakadeemia
11.03
Kriisikommunikatsioon 16 ak/h Sisekaitseakadeemia
16.04
Riskikommunikatsiooni koolitus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
21.04
Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus 6 ak/h Sisekaitseakadeemia
05.05
Vastuvõtva riigi toetus (HNS) 16 ak/h Sisekaitseakadeemia
22.09
Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus 6 ak/h Sisekaitseakadeemia
07.10
Kriisikommunikatsioon 16 ak/h Sisekaitseakadeemia
15.10
Riskikommunikatsiooni koolitus 8 ak/h Sisekaitseakadeemia
20.10
Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus 6 ak/h Sisekaitseakadeemia