Teadussündmused

Toimuvad ja tulevased teadussündmused:

10.05.23 Veebiseminar "Turvaline digiriik" (registreerumine algab aprillis)

31.05.23 Veebiseminar Hiina ja Eesti tehnoloogiajulgeolekust (registreerumine algab aprillis) 

 

Varasemalt toimunud teadussündmused:

23.03.23 Hübriidkonverents "Naised ja julgeolek"

7.02.23 Veebiseminar siseturvalisuse rollist läbi Ukraina sõja prisma 

17.01.23 Teadusajakirja Turvalisuskompassi kolmanda numbri virtuaalne esitlusüritus 

16.12.22 Hübriidkonverents "Venemaa ja terrorism"

14.12.22 Rahvusvaheline virtuaalne ümarlaud Ukraina sõjast ja Valgevene kriisist 

22.11.22 Virtuaalne ümarlaud Tsivilisatsioonide tagasitulek 

7.-11.11.22 projekti HYBRIDC koolitusnädal

11.10.22 Veebiseminar Hiina RV kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid

30.09.22 Seminar Raamatukogude roll ohutuma küberruumi loomisel

10.05.22 Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisprojekti lõpparuande esitlusüritus

16.02.22  Vebinar Kasahstani rahutustest

27.01.22  Veebiseminar EL järelevalvest

11.01.22  Veebiseminar Afganistani kriisist

16.12.21  Terrorismiohvrite kohtlemine Eestis ja Euroopa Liidus

15.12.21  Veebiseminar hübriidohtudest

30.11.21  Droonide-uurimisrühma raporti esitlus

29.10.21  Virtuaalne vestlusring isikuandmetest

16.-17.06.21  Hübriidohtude veebiseminar

24.05.21  Terrorismi konverents

18.05.21  Magistriõppe infotund

04.05.21  Julgeoleku konverents

23.04.21  Teadustööde infotund

05.03.21  Balti riikide strateegilise koostöö veebiseminar

 

Huvipakkuva sündmuse salvestise vaatamiseks võtke ühendust teadustöö koordinaator Triin Rätseppaga meiliaadressil triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee