Veebiseminar siseturvalisuse rollist läbi Ukraina sõja prisma

Ukraina

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldab 7. veebruaril (algusega kell 9.00) veebiseminari, et rääkida siseturvalisuse rollist läbi Ukraina sõja prisma

Ukraina sõda on kaasa toonud seniolematud nõuded sisejulgeolekut ja turvalisust tagavatele asutustele Ukrainas. Elanikkonnakaitse, pääste-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkond, energia- ja toidujulgeolek, turvalisuse tagamine ja kriisikommunikatsioon ning muud seotud tegevused nõuavad viivitamatut toimimist kriitilistes olukordades. Muutunud julgeolekuolukord kujundab ka Eesti sisejulgeolekut ja turvalisust tagavate asutuste ja koostööpartnerite tegevuste prioriteete ning nii strateegilist vaadet kui taktikalisi tegevusi. Kas ja kuidas on Ukraina sõda muutnud vaadet siseturvalisuse tagamisele?

Veebiseminaril räägivad praktikud oma kogemustest ja uuenenud teadmistest siseturvalisuse rolli mõtestamisel. Esinejateks on nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandi, aga ka vabasektori ja teiste organisatsioonide eksperdid.

Sündmust modereerib Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse juhataja-teadur Raul Savimaa.

AJAKAVA *  
9.00 – 9.05

Avasõnad

Moderaator Raul Savimaa

9.05 – 9.25

Mida saame meie Eestis ära teha igapäevase turvatunde suurendamiseks Ukrainas?

Ilmar Raag, MTÜ Slava Ukraini

9.25 – 9.45

Turvalisuse tähendus Ukrainas ja Eestis

Astrid Kannel, Eesti Rahvusringhääling

9.45 – 10.05

Sotsiaalse turvatunde tagamine Eestisse saabunud Ukraina põgenikele

Jako Salla

10.05 – 10.25

Piiriturvalisuse ja kriisihalduse ülesanded Eestis, Ukraina sõja kontekstis

Egert Belitšev, Politsei- ja Piirivalveamet

10.25 – 10.55 Paneeldiskussioon I
10.55 – 11.05 Sirutuspaus
11.05 – 11.25

Elanikkonnakaitse õppetunnid Ukraina sõja esimeste kuude põhjal

Ivo Juurvee, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

11.25 – 11.45

Olulised varud toimepidevuse tagamiseks kriisiolukorras

Ando Leppiman, Eesti Varude Keskus

11.45 – 12.05

Elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse ülesannete fookus Eestis, Ukraina sõja kogemuste põhjal

Tuuli Räim, Päästeamet

12.05 – 12.25

Ühiskonna turvalisuse tagamine kiirelt muutuvas väliskeskkonnas

Priit Laaniste, Siseministeerium

12.25 – 12.55 Paneeldiskussioon II
12.55 - 13.00 Kokkuvõte 

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta

Registreerumine on lõppenud!

Seminari töökeel on eesti keel. 

Sündmus toimub virtuaalselt MS Teamsi kaudu. Osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida. Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 7. veebruaril kell 8.45 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   


Lisainfo:
Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee