Uurimissuunad ja valdkonnad

Sisekaitseakadeemia teadustöö lähtub pakutavate erialade ja akadeemia kui tööandja vajadustest ning kolledžite ja sisejulgeoleku instituudi profiilist. Akadeemia kaasab üha enam väliseksperte nii õppe- kui ka teadus- ja arendustegevusse.

Akadeemia teadus- ja arendustegevuse suunad:

 • Avaliku- ja erasektori rahandus
 • Informatsiooniline mõjutustegevus
 • Inimvara uuringud
 • Kriisireguleerimine
 • Geoinformaatika
 • Kriminoloogia
 • Maksundus ja toll
 • Migratsioon
 • Politseiorganisatsioon, -juhtimine, -tegevusmudelid
 • Radikaliseerumine
 • Tuleohutus
 • Õiguslikud analüüsid
 • Õppemetoodiline arendustegevus ning haridustehnoloogiline innovatsioon
 • Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK) siseturvalisuse hariduses ja keeleoskuse mõju karjäärile.