Stipendium

 

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda spetsiaalset õppetoetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Programmi ERASMUS+ stipendium koosneb igakuisest elamistoetusest, mis makstakse välja ühe korraga. Stipendiumi suurus oleneb sihtriigist ning jääb 600 - 800 EUR/kuu vahele.

Sisekaitseakadeemia tudengil säilib õppestipendium välismaal viibimise ajal. Lisaks toetab Sisekaitseakadeemia kõiki välismaale õppima suundujaid ka ühekordse reisitoetusega, mille summa on sihtriigiti erinev ning peaks orienteeruvalt katma transpordikulud. Distantsi arvestamine, alguskoha ja sihtkoha vaheline kilometraaž, toimub Euroopa Komisjoni poolt loodud distantsiarvestuse kalkulaatori abil. 

Mõnikord ei kata Erasmuse stipendium kõiki välismaal õppimisega seonduvaid kulusid ning vajalik on kindlasti ka omapoolne finantseerimine. See oleneb paljuski sihtriigist ning isiklikust elustandardist. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või ERASMUS+ üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi.

 

VAHETUSÕPINGUTE STIPENDIUMIDE MÄÄRAD alates 2019 kevadest:

 

Riikide grupp

Riigid

EK toetuse määr (30 päeva arvestuses)

Lisatoetus

Grupp 1

(kõrge elukallidusega riigid)

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Ühendkuningriik

520 EUR

Igale osalejale makstakse  Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus 200 eurot pärast aruandluse esitamist (vajalik sõlmida lisaleping).

 

*Vajaduspõhise õppetoetuse saajale lisatoetus 200 eurot kuus

Grupp 2

(keskmise elukallidusega riigid)


 

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa

520 EUR

 

Grupp 3

(madala elukallidusega riigid)

Bulgaaria, Horvaatia, End.Jugoslaavia VR Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari

470 EUR

 

 

* Üliõpilased kes kuuluvad vajaduspõhist õppetoetust, sh ka vajaduspõhist eritoetust, saavate üliõpilaste hulka õpirände või sellele eelneval semestril, peavad esitama stipendiumilepingu sõlmimisel tõendi toetuse saamise kohta, mille alusel tõstetakse igakuist stipendiumi 200 euro võrra.


 

  • Stipendiumisumma arvutatakse välja vastavalt õpirände/praktika algus- ja lõpukuupäevale ning päeva täpsusega.  Vahetusõpingute lõppedes esitatakse vastuvõtva asutuse poolt allkirjastatud kinnituskiri viibitud perioodi kohta. Kui päevade arv väheneb, tuleb osalejal vastav summa tagasi maksta.

  • Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt DoRA+ või Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse ja säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).

  • Erivajadusega tudengitel on võimalik taotleda lisatoetust. 

ERASMUS+ STIPENDIUMIDE MÄÄRAD PRAKTIKANDILE alates 2019 kevadest:

 

Riikide grupp

Riigid

EK kuutoetuse määr (30 päeva arvestuses)

Lisatoetus

Grupp 1

(kõrge elukallidusega riigid)

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Ühendkuningriik

720 EUR

Igale osalejale makstakse  Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus 100 eurot pärast aruandluse esitamist (vajalik sõlmida lisaleping).

 

Grupp 2

(keskmise elukallidusega riigid)


 

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa

720 EUR

 

Grupp 3

(madala elukallidusega riigid)

Bulgaaria, Horvaatia, End.Jugoslaavia VR Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari

670 EUR