Päästeala teadustööde seminar 2021

Päästeala teadustööde seminar

Päästekolledž korraldas päästeala teadustöid ja uuringuid tutvustava seminari 11.11.2021 
Seminari saab järgi vaadata:

1 osa (õppurite lõputööd)

2 osa (uuringud ja projektid)

3. osa (uuringud ja projektid)


Seminari eesmärgiks oli tutvustada parimaid lõputöid nii Päästekolledžist kui ka magistriõppest, teemadeks oli õppevahendite vajadus noorteringides, kommunikatsiooni korraldamine kriisiolukorras jm. Lisaks sellele tutvustati uue õppeaasta planeeritavaid lõputöid.

Lisaks lõputöödele esitleti Sisekaitseakadeemia õppejõudude poolt läbiviidud uuringuid ja projekte, mis olid äsja lõppenud või käivad veel, nagu Firefront, Kratt ja FightARs. Akadeemia koostööpartner Eesti Maaülikoolist rääkis varustuskindlusest ja ettevõtete toimepidevusest hädaolukordades. Samuti sai kuulda Häirekeskuse organisatsioonikultuurist, tuleohutuspaigaldistest ja elanikkonnakaitsest.

AJAKAVA  
09.30-10.00 Kogunemine

10.00-10.05

Avasõnad
Häli Allas
10.05-10.20   "Kommunikatsiooni korraldamine kriisiolukorras Võrumaa tormi näitel"
Sven Lätt
10.20-10.35    "Pääste esmareageerijate rakendamine abiandjatena integreeritud esmaabi osutamisel abivajaja eluohtliku seisundi korral: tänane seis ja perspektiivid"
Heleri Pärmik
10.35-10.50   "Praktikajuhendaja professionaalse identiteedi areng Päästeameti teenistujate näitel"
Maarja-Liis Laprik
10.50-11.05  "Õppevahendite vajadus päästeala noorteringides"
Martin Peerna
11.05-11.15   Järgmise aasta kevade lõputööde tutvustamine
11.15-12.05 Lõuna
12.05-12.25 “Häirekeskuse organisatsioonikultuur ja individuaalsed väärtused"
Ülle Jõesaar       
12.25-12.45 "FightARs"
Renata Lukk
12.45-13.05 “FireFront: teekond mõõtmisest mõistmiseni!”
Stella Polikarpus
13.05-13.30 Sirutuspaus
13.30-13.50    "Tuleohutuspaigaldised: kellele ja miks?"
Alar Valge
13.50-14.10  „Kratt “Kotkas’’ - automatiseeritud drooniotsingute tarkvara prototüüp"
Andres Mumma
14.10-14.30    „Varustuskindlus ja ettevõtete toimepidevus hädaolukordades – projekt: Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“
Anne Põder
14.30-14.50 "Elanikkonnakaitse"
Jaan Tross
14.50-14.55  Lõpusõnad
Häli Allas


Seminariga seotud küsimuste korral kirjutada paastekolledz [at] sisekaitse.ee