Akadeemiline ja mitteakadeemiline mobiilsus

ERASMUS+ programmi raames on võimalik korraldada õppejõudude ja töötajate vahetust.

ERASMUS+ programmi vahendusel on võimalik õppejõude/ töötajaid vahetada järgmiste riikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

Õppejõudude ja töötajate vahetuse toetus hõlmab kahte liiki mobiilsust:

  1. Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility - teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö. Minna saab ainult SKA partnerkõrgkooli. Nimekirja näeb siit.
  2. Koolituslähetused (STT: Staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilise personali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad). Lähetuse soovituslik kestus on seega minimaalselt 4 päeva (lähtuvalt lähetuse sisuosa kahepäevasest miinimumnõudest ja sellele lisanduvast kahest reisipäevast).

Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe nädala kohta. Üheks nädalaks peetakse siinkohal 7 päeva 5 tööpäevaga.

Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2018

Rohkem informatsiooni:
Kaisa Kägu