Täiendkoolitus

 

Mitmed meie lektorid tegelevad täienduskoolituste korraldamise ja läbiviimisega. Kõige olulisemaks koolitusvaldkonnaks on õigus. Oleme koolitanud nii alustavaid riigiametnikke (õiguse põhivaldkondadest ülevaadete andmise koolitused) kui ka juba pikalt omal eriala tegutsevatele spetsialiste. Koolituste teemad on olnud seotud nii normitehnikaga, riigiõigusega, haldusmenetlusega kui ka kriminaal- ja väärteomenetlusega, menetlusmetoodika ja –taktikaga (sh tõenditeooria) ning kehakeele, isiksuse tüüpide ja küsitlemisega. 

Õigusalaste täiendkoolituse puhul peame oluliseks, et meie käsitletavad teemad oleks esitatud võimalikult kliendikeskselt – proovime enne koolituse korraldamist välja selgitada klientide ootusi ja põhilisi probleeme ning ehitame koolituse igakordselt neid arvestades üles.