Õppetöö juhenddokumendid

 

Sisekaitseakadeemia õppetööalased regulatsioonid

Õppetöö ja õppekorraldus

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2020/2021 õa rakendub alates 24.07.2020

Õppekorralduse eeskiri rakendub alates 24.08.2020

Lõputöö kord koos lisadega kehtiv alates 28.08.2017 

Magistritöö kord koos lisadega kehtiv alates 28.08.2017

Lõpueksami kord kehtiv alates 28.08.2017

Praktika juhend kehtiv alates 26.08.2019

Õppekava statuut kehtiv alates 16.04.2020

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend kehtiv alates 26.02.2020

Varasemate õpingute arvestamise tingimused ja kord rakendub alates 24.08.2020

Õppereiside korraldamise põhimõtted ja kord kehtiv alates 24.08.2017

ERASMUS+ programmi üliõpilaste mobiilsuse kord kehtiv alates 28.11.2017

Õppekavade sisehindamise kord kehtiv alates 27.08.2018

Puudumiste taotlemine politsei- ja piirivalvekolledžis

 

Stipendiumid ja kulude katmine

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord kehtiv alates 01.09.2019

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord kehtiv alates 02.01.2016

Sisekaitseakadeemia eristipendiumide statuut rakendub alates 26.08.2019

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži motiveeriva õppetoetuse maksmise ning majutuse ja toitlustuse tagamise kord kehtiv alates 24.08.2020

Sisekaitseakadeemia pääste ja politsei valdkondade kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel õppivate kadettide toitlustamise ja toitlustamise kulude katmise kord kehtiv alates 21.04.2017

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord kehtiv alates 17.08.2015

Sisekaitseakadeemia statsionaarses õppes kutseharidust omandava õpilase sõidukulude hüvitamise kord. Avalduse vorm kehtiv alates 29.01.2016

 

Vormiriietus ja distsipliin

Vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise juhend kehtiv alates 5.07.2019

Politsei uue vormi kandmise ABC (4.02.2019)

Politsei vormiriietusega kantavate isiklike jalanõude ja kinnaste tehnilised kirjeldused (05.08.2019)

Sisekaitseakadeemia tekli statuut kehtiv alates 8.02.2011

Sisekaitseakadeemia kodukord kehtiv alates 11.09.2017

Sisekaitseakadeemia õppurite distsiplinaarvastutuse rakendamise kord kehtiv alates 11.09.2017

Sisekaitseakadeemia akadeemilise eetika põhimõtete kogu kehtiv alates 27.08.2018

Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise, sealhulgas loomevarguste juhtumite menetlemise kord kehtiv alates 12.06.2018

Sisekaitseakadeemia aukohtu statuut kehtiv alates 12.09.2018

 

Varia

Sisekaitseakadeemia tagasiside kogumise ja arvestamise kord kehtiv alates 06.06.2018

Õpilas- ja üliõpilaspileti väljaandmise kord kehtiv alates 28.08.2017

Rühmavanema juhend kehtiv alates 28.03.2013

Sisekaitseakadeemia üliõpilaskonna põhikiri kehtiv alates 11.03.2008

 

 

Viimati muudetud 26.08.2020