Loengusari "Turvaline Eesti"

Turvaline Eesti

2017. aasta sügisel alustas Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“, mille sihiks on arutada turvalisuse ja sisejulgeoleku erinevate aspektide üle.

Loengutel pakume kaasamõtlemise võimalust erinevatele eluvaldkondadele erinevatest vaatenurkadest. Kuulama, rääkima ja arutlema on oodatud nii valdkonnaga seotud spetsialistid kui kõik huvilised.


Raul Eametsa veebiloeng "Globaalsed trendid ja tuleviku tööturg"

14. aprillil 2021 kell 16.00 Teams keskkonnas https://bit.ly/3cDtYpZ


Loengus tuleb juttu suurtest globaalsetest trendidest, mis mõjutavad meie majandust ja tööturgu täna ja lähikümnenditel. Lisaks räägitakse, millised oskused lähevad tulevikus üha rohkem hinda ning automatiseerimisest ja robotite mõjust meie töökohtadele.


Raul Eamets on Tartu Ülikooli makroökonoomika professor. Tema olulisemad uurimisvaldkonnad on ränne ja rändepoliitika, tööturu tulevikutrendid, tööturu paindlikkus, haridussüsteemi vastavus tööturule, ametialane mobiilsus, tööpuudus siirdemajanduses ja palgalõhe. Ta on olnud üleeestilise majanduse ja innovatsiooni alase doktorikooli juhataja, kuulunud Eesti Panga nõukokku. Alates 2015. aastast on ta Eelarvenõukogu esimees.

 

REGISTREERI LOENGULE

 

Tulevased loengud
14.04.2021  Raul Eamets "Globaaldsed trendid ja tuleviku tööturg"

                 
Toimunud loengud
24.03.2021  Kalev Pihl "eID riskid ja võimalused"
17.02.2021  Janar Holm "Kes hoiab tulevikus korda ja päästab, ravib ja õpetab?"
27.01.2021  Heikki Junninen "Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks"
18.11.2020  Martin Kadai "COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated"
14.10.2020  Marianne Mikko „Lähisuhtevägivald – mis ta siis näägutab?!“
23.09.2020  Kalev Stoicescu "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“
10.06.2020  Peeter Koppel "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus!“
26.02.2020  Tiit Tammaru "Ruumiline ebavõrdsus linnades. Tallinn Euroopa võrdluspeeglis"
11.12.2019  Henrik Roonemaa "Kellele on uus tehnoloogia ohtlik?"
27.11.2019  Neeme Tõnisson "Suurandmed ja personaalmeditsiin – kas oht või võimalus?"
16.10.2019  Marje Josing "Eesti alkoholi tarbimisest ja selle kahjudest"
25.09.2019  David Vseviov "Kuidas mõista turvalisust?"
15.05.2019  Eva Truuverk "Kuidas prügi õõnestab meie turvalisust?"
10.04.2019  Ivo Juurvee "Luurest ja vastuluurest"
27.03.2019  Madis Tiik "Turvaline terviseteenus"
16.01.2019  Erkki Koort "Terrorism ja Eesti. On siin üldse mingit seost?“
12.12.2018  Raul Adlas  "Kiirabi Tallinnas läbi kolme sajandi"
14.11.2018  Katrin Orav  "Stress: kas piisavalt tuttav?"
24.10.2018  Tarmo Jüristo "Turvaline tehnoloogia"
19.09.2018  Raivo Vare "Välise julgeoleku väljakutsed väikeriigile nagu Eesti“
30.05.2018  Ülle Madise "Käskude ja keeldude võimust inimese üle"
18.04.2018  Hardo Pajula "Teise vaatuse alguses"
20.03.2018  Raul Rebane "Psühholoogiline võitlus ja võitluse psühholoogia"
24.01.2018  Hans H. Luik "Kas meedia peegeldab või kujundab tegelikkust?"
13.12.2017  Jaan Priisalu  "Eesti küberkaitse, mida me kaitseme"
29.11.2017  Priit Heinsoo "Mis tegu on väärtegu? Kuidas mõjutada inimesi norme järgima?"
23.10.2017  Ilmar Raag "Pagulased, laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikatsioon"
27.09.2017  Riho Terras "Laiapõhjaline riigikaitse"