Loengusari "Turvaline Eesti"

Turvaline Eesti

2017. aasta sügisel alustas Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“, mille sihiks on arutada turvalisuse ja sisejulgeoleku erinevate aspektide üle.

Loengutel pakume kaasamõtlemise võimalust erinevatele eluvaldkondadele erinevatest vaatenurkadest. Kuulama, rääkima ja arutlema on oodatud nii valdkonnaga seotud spetsialistid kui kõik huvilised.


Kalev Pihli veebiloeng "eID riskid ja võimalused"

24. märtsil 2021 kell 16.00 Teams keskkonnas https://bit.ly/2Nx1epb

Elektrooniliselt enda isiku selgeks tegemine tehiskeskkonnale on igapäevane ja vältimatu. Miks see protsess on aga vaevaline ja miks süsteemid ei tunne meid juba käigupealt või kui tunnevadki, siis miks see peaks probleem olema? Mil määral uued tehnoloogilised meetodid meid aitavad? Kuidas vanad meetodid ajas ohtlikuks muutuvad?


Kalev Pihl on SK ID Solutions juhatuse esimees. Ta on ID-kaardi ja mobiil-ID üks loojaid, e-residentsuse algatajaid ning digitaalallkirjastamise eestkõnelejaid. Lisaks SK ID Solutions tegevjuhi ametile tegutseb ta IT õppejõuna, infoturbe koolitajana ja mentorina teistele juhtidele.


REGISTREERI LOENGULE

 

Tulevased loengud
24.03.2021  Kalev Pihl "eID riskid ja võimalused"
14.04.2021  Raul Eamets "Globaaldsed trendid ja tuleviku tööturg"

                 
Toimunud loengud
17.02.2021  Janar Holm "Kes hoiab tulevikus korda ja päästab, ravib ja õpetab?"
27.01.2021  Heikki Junninen "Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks"
18.11.2020  Martin Kadai "COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated"
14.10.2020  Marianne Mikko „Lähisuhtevägivald – mis ta siis näägutab?!“
23.09.2020  Kalev Stoicescu "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“
10.06.2020  Peeter Koppel "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus!“
26.02.2020  Tiit Tammaru "Ruumiline ebavõrdsus linnades. Tallinn Euroopa võrdluspeeglis"
11.12.2019  Henrik Roonemaa "Kellele on uus tehnoloogia ohtlik?"
27.11.2019  Neeme Tõnisson "Suurandmed ja personaalmeditsiin – kas oht või võimalus?"
16.10.2019  Marje Josing "Eesti alkoholi tarbimisest ja selle kahjudest"
25.09.2019  David Vseviov "Kuidas mõista turvalisust?"
15.05.2019  Eva Truuverk "Kuidas prügi õõnestab meie turvalisust?"
10.04.2019  Ivo Juurvee "Luurest ja vastuluurest"
27.03.2019  Madis Tiik "Turvaline terviseteenus"
16.01.2019  Erkki Koort "Terrorism ja Eesti. On siin üldse mingit seost?“
12.12.2018  Raul Adlas  "Kiirabi Tallinnas läbi kolme sajandi"
14.11.2018  Katrin Orav  "Stress: kas piisavalt tuttav?"
24.10.2018  Tarmo Jüristo "Turvaline tehnoloogia"
19.09.2018  Raivo Vare "Välise julgeoleku väljakutsed väikeriigile nagu Eesti“
30.05.2018  Ülle Madise "Käskude ja keeldude võimust inimese üle"
18.04.2018  Hardo Pajula "Teise vaatuse alguses"
20.03.2018  Raul Rebane "Psühholoogiline võitlus ja võitluse psühholoogia"
24.01.2018  Hans H. Luik "Kas meedia peegeldab või kujundab tegelikkust?"
13.12.2017  Jaan Priisalu  "Eesti küberkaitse, mida me kaitseme"
29.11.2017  Priit Heinsoo "Mis tegu on väärtegu? Kuidas mõjutada inimesi norme järgima?"
23.10.2017  Ilmar Raag "Pagulased, laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikatsioon"
27.09.2017  Riho Terras "Laiapõhjaline riigikaitse"