Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on õppuri vabastamine õppetöö kohustusest. Omal soovil akadeemilise puhkuse taotlejale võimaldatakse puhkust kuni üheks aastaks ja ühel korral nominaalse õppeaja jooksul. Mitmes osas akadeemilist puhkust välja võtta ei ole võimalik.

Lisaks omal soovil akadeemilise puhkuse taotlemisele on võimalik akadeemilist puhkust saada ka:

  • tervislikel põhjustel kuni kaks aastat;
  • aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta;
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Akadeemilise puhkuse ajal ei ole kõrgharidusõppes lubatud aineid sooritada või õppevõlgnevusi likvideerida, välja arvatud üliõpilastel, kes on alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemad või eestkostjad või kes viibivad aja- või asendusteenistuses.

Akadeemilist puhkust võimaldatakse õppuri avalduse alusel (avalduse vormi leiad siit). Kõigest täpsemalt on võimalik lugeda õppekorralduse eeskirja akadeemilise puhkuse peatükist.