Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on õppuri vabastamine õppetöö kohustusest. Omal soovil akadeemilise puhkuse taotlejale võimaldatakse puhkust kuni üheks aastaks ja ühel korral nominaalse õppeaja jooksul. Mitmes osas akadeemilist puhkust välja võtta ei ole võimalik.

Lisaks omal soovil akadeemilise puhkuse taotlemisele on võimalik akadeemilist puhkust saada ka:

  • tervislikel põhjustel kuni kaks aastat;
  • aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta;
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
  • erandkorras õppekorralduslikel põhjustel kuni üks aasta (kui akadeemiliselt puhkuselt või välisriikidest õpingutelt naasnul ei ole võimalik jätkata õpinguid, kuna õpperühm või süvaõppesuund puudub).

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud aineid sooritada või õppevõlgnevusi likvideerida, kuid need soovid tuleb eelnevalt kokku leppida ning kirjalikult fikseerida. Tööandjal on lubatud anda töötajale õppepuhkust ka viimase akadeemilise puhkuse ajal, samas on tööandjal õigus ka õppepuhkuse andmisest keelduda.

Akadeemilist puhkust võimaldatakse õppuri avalduse alusel (avalduse vormi leiad siit). Kõigest täpsemalt on võimalik lugeda õppekorralduse eeskirja akadeemilise puhkuse peatükist.

NB! Akadeemilisel puhkusel viibides peatub ravikindlustus (v.a akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel), samuti ei ole võimalik taotleda õppelaenu.

 

Muudetud: 30.09.2021