Õppetöö juhenddokumendid

 

Sisekaitseakadeemia õppetööalased regulatsioonid

Õppetöö ja õppekorraldus

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2017/2018 õa kehtiv alates 12.12.2016

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2018/2019 õa kehtiv alates 03.01.2018

Õppekorralduse eeskiri kehtiv alates 28.08.2017

Lõputöö kord koos lisadega kehtiv alates 28.08.2017 

Magistritöö kord koos lisadega kehtiv alates 28.08.2017

Lõpueksami kord kehtiv alates 28.08.2017

Praktika juhend kehtiv alates 28.08.2017

Õppekava statuut kehtiv alates 12.06.2017

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend kehtiv alates 01.09.2017

Varasemate õpingute arvestamise tingimused ja kord kehtiv alates 28.08.2017

Õppereiside korraldamise põhimõtted ja kord kehtiv alates 24.08.2017

ERASMUS+ programmi üliõpilaste mobiilsuse kord kehtiv alates 28.11.2017

Sisekaitseakadeemia tagasiside kogumise ja arvestamise kord kehtiv alates 11.07.2016

 

Stipendiumid ja kulude katmine

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, tingimused ja kord kehtiv alates 01.01.2016

Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord kehtiv alates 02.01.2016

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe edukusstipendiumi statuut kehtiv alates 15.12.2010

Sisekaitseakadeemia eristipendiumide statuut kehtiv alates 18.09.2017

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži motiveeriva õppetoetuse maksmise ning majutuse ja toitlustuse tagamise kord kehtiv alates 06.09.2016

Sisekaitseakadeemia pääste ja politsei valdkondade kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel õppivate kadettide toitlustamise ja toitlustamise kulude katmise kord kehtiv alates 21.04.2017

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord kehtiv alates 17.08.2015

Sisekaitseakadeemia statsionaarses õppes kutseharidust omandava õpilase sõidukulude hüvitamise kord. Avalduse vorm kehtiv alates 29.01.2016

 

Vormiriietus ja distsipliin

Vormiriietuse kandmise kord kehtiv alates 07.03.2005

Sisekaitseakadeemia tekli statuut kehtiv alates 08.02.2011

Sisekaitseakadeemia finantskolledži üliõpilaste vormiriietuse ja
eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise statuu
t kehtiv alates 16.04.2014

Sisekaitseakadeemia kodukord kehtiv alates 11.09.2017

Sisekaitseakadeemia õppurite distsiplinaarvastutuse rakendamise kord kehtiv alates 11.09.2017

Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise ning üliõpilastöödes leiduvate loomevarguste juhtumite menetlemise kord kehtiv alates 06.12.2011

 

Varia

Sisekaitseakadeemia päevase õppevormi üliõpilasele tööloa andmise kord kehtiv alates 19.11.2013

Õpilas- ja üliõpilaspileti väljaandmise kord kehtiv alates 28.08.2017

Rühmavanema juhend kehtiv alates 28.03.2013

Sisekaitseakadeemia üliõpilaskonna põhikiri kehtiv alates 11.03.2008