VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise praktika kontekstis on asjakohane võimalus kui omad juba varasemaid erialaseid kogemusi.

Töökogemuse ülekandmisel VÕTA alusel ei saa ainepunkte ainuüksi töökogemuse olemasolu eest. Kogemusest õpitu peab olema kirjeldatud ning analüüsitud lähtuvalt õppeaine, mooduli või praktika õpiväljunditest ning see peab sisaldama lisaks kogemuse kirjeldusele ka põhjalikku eneseanalüüsi.

Praktiliste ainete ülekandmiseks VÕTA-ga on vajalik ka oskuste demostreerimine.

Konsulteeri praktika ülekandmise võimaluse osas kolledži praktika kuraatoriga või õppekorralduse spetsialistiga.