Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

Uudised

- Järgmise tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksami olulised kuupäevad on: 31.03.2023 dokumentide esitamise tähtaeg; 25.04.2023 test ja kaasused; 02-04.05 intervjuud.

Teine eksam toimub suve alguses ning kuupäevad on järgmised: 12.05.2023 dokumentide esitamise tähtaeg; 12.06.2023 test ja kaasused; 19-22.06.2023 intervjuud.

NB! Mõlemal eksamil kehtib uus hinnakiri, mis kinnitatakse aprilli alguses.

- Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutse taastõendamiseks dokumentide esitamise tähtaeg on 10.04.2023.

- 2023. a kevadel on muutumas kutse taotlemise hinnakiri, mis kinnitatakse aprilli alguses kutsenõukogus. 

- 08.03.2023 kutsekomisjoni otsusega muudeti kõiki dokumente, mis on kodulehel leitavad. Kutse andmise kord muutub alates aprilli algusest, kui see kinnitatakse kutsenõukogus.

- 09.03.2023 kell 10.00-11.00 toimus MS Teams vahendusel infotund kutse andmise muudatustest (kutsestandardite muudatused, kutseeksami ja taastõendamise korraldus alates 2023. aastast). Infotund järelvaadatav SIIN.

- 01.01.2023 jõustusid tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 uued kutsestandardid. Uusi standardeid ja tehtud muudatusi saab lugeda siit.

- 5. jaanuarist 2023 alustab tuleohutusspetsialist, tase 5 täiendkoolituse asemel mahukam tuleohutuse mikrokraadiõpe. Rohkem infot SIIN.

- Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kinnitas 13.04.2022 Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja) kutsete kutse andjaks kuni 12.04.2027.

- Viimane VÕTAga kutse taotlemine toimus 2021 kevadel, edaspidi on kutse taotlemine võimalik vaid eksamiga.

- Kui kutse taotlemisel ei ole soovitud/saadud valitavat kompetentsi, siis seda on võimalik juurde taotleda aasta jooksul kutse saamisest või kutse taastõendamise ajal. 

- MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid ootavad ühinguga liituma. Täpsem info lehe allosas.

 

 

 

 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisajad

- Järgmise tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksami olulised kuupäevad on: 31.03.2023 dokumentide esitamise tähtaeg; 25.04.2023 test ja kaasused; 02-04.05 intervjuud.

Teine eksam toimub suve alguses ning kuupäevad on järgmised: 12.05.2023 dokumentide esitamise tähtaeg; 12.06.2023 test ja kaasused; 19-22.06.2023 intervjuud.

NB! Mõlemal eksamil kehtib uus hinnakiri, mis kinnitatakse aprilli alguses.

- Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutse taastõendamiseks dokumentide esitamise tähtaeg on 10.04.2023.

- 5. jaanuarist 2023 alustab tuleohutusspetsialist, tase 5 täiendkoolituse asemel mahukam tuleohutuse mikrokraadiõpe. 

 

NB! Palun kutseeksami eest mitte tasuda enne kui on kinnitatud Teie osalemine! Tasumine toimub arve alusel.

NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamine

Taastõendamise hinnakiri ja avalduse vorm.

NB!  2023. a kevadel on muutumas kutse taotlemise hinnakiri, mis kinnitatakse aprilli alguses kutsenõukogus. 

 
 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1)kutse taotlemise/taastõendamise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul).

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise/taastõendamise avaldus

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse.

 

 

Kutseeksami ja kutse taastõendamise eest tasumise info

Hinnakirja leiad siit. 2023. a kevadel on muutumas kutse taotlemise hinnakiri, mis kinnitatakse aprilli alguses kutsenõukogus. 

Paberkandjal kutsetunnistuse tasu on 2,50€. Palume see summa kanda siis, kui on tulnud positiivne vastus kutse saamise osas. 

Arvelduskonto andmed tasumisel:

  • SEB Pank: EE891010220034796011
  • Swedbank: EE932200221023778606
  • Saaja: Rahandusministeerium
  • Viitenumber: 2100008036
  • Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti

 

Kui tasujaks on firma, siis palume sellest enne maksmist teada anda.

 

 

 

 
Valdkonnaga seotud ühenduse info

MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid on kutsetunnistusega tuleohutusspetsialiste ja -eksperte koondav, ühendav ja esindav mittetulundusühing (edaspidi ühing), mille eesmärkideks on:
1. Tuleohutusspetsialistide ja -ekspertide koondamine ja esindamine;
2. koostöö Päästeameti ja teiste asjasse puutuvate riigiasutuste, ametite ja organisatsioonidega;
3. turvalisema ja ohutuma elukeskkonna kujundamine;
4. liikmete erialaste teadmiste ja oskuste arendamine.

Miks peaks ühinguga liituma?
Vastus: sest see on Teile kasulik. Ühinguga saab liituda ainult füüsiline isik, kellel on kehtiv tuleohutsspetsialisti või tuleohutuseksperdi kutsetunnistus. Sobib ka tuleohutuseksperdi kutse. 
Läbi ühingu infolisti liigub täna ministeeriumite, ametite, teiste koostööpartnerite ja ühingu (ning selle liikmete) vaheline info kõige operatiivsemalt. Eesmärk on, et ühingusse kuuluks  maksimaalne hulk liikmeid tagamaks väärikas esindatus riigivõimude ja teiste koostööpartneritega suhtlemisel. Suurem liikmete arv annab meie ühingu seisukohtadele kaalu ning meie arvamusega arvestatakse rohkem. Samuti on valdkonna professionaalidel omavahel palju arutada ning üksteiselt õppida. Läbi ühingu on võimalik kaasa rääkida seadusloomes ning seeläbi kujundada ohutumat elukeskkonda. 
2020-2021 on tehtud tihedat koostööd uute tuleohutusalaste määruste muutmisel ja väljatöötamisel ning standardite töötlemisel. Sama tegevus jätkub ka 2022. aastal.


Alates 01.01.2022 a on ühinguga liitumine 35 €. Liikmemaksu seni kogutud ei ole. Liitumiseks pöörduge meie e-posti aadressile tuleohutusspetsialistid [at] gmail.com.

Loomisel on ka FB leht - leitav otsingust MTÜ nimega