Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

Uudised

- Viimane VÕTAga kutse taotlemine toimus 2021 kevadel, edaspidi on kutse taotlemine võimalik vaid eksamiga.

- Kui kutse taotlemisel ei ole soovitud/saadud valitavat kompetentsi, siis seda on võimalik juurde taotleda aasta jooksul kutse saamisest või kutse taastõendamise ajal. Maksumus on sama, mis intervjuul, sest tegemist on samalaadse toiminguga.

- Järgmine kutse taotlemise ja taastõendamise dokumentide esitamise tähtaeg on 7. novembril 2021.

 

 

Tuleohutusspetsialisti tase 5 ja tuleohutuseksperdi tase 6 19.09.2019 toimunud infopäeva materjalid leiad siit:
 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamine

 

Taastõendamise hinnakiri.

 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisajad

Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 koolitus 09.09.2021-03.12.2021. Info https://koolitus.edu.ee/training/6054

 

Järgmine tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 eksam toimub 7-8.12.2021 (test), 14-16.12.2021 (intervjuu). Dokumentide esitamise tähtaeg 07.11.2021

 

NB! Palun kutseeksami eest mitte tasuda enne kui on kinnitatud Teie osalemine!

NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1)kutse taotlemise/taastõendamise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise/taastõendamise avaldus

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Paberkandjal kutsetunnistuse tasu on 2,50€

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleka/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti