Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

 

Uudised

- 09.03.2023 kell 10.00-11.00 toimus MS Teams vahendusel infotund kutse andmise muudatustest (kutsestandardite muudatused, kutseeksami ja taastõendamise korraldus alates 2023. aastast). Infotund järelvaadatav SIIN.

 

 

Kutseeksami, taastõendamise ja tuleohutuse mikrokraadiõppe toimumise ajad

- Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam (sh taastõendamine):

  • dokumentide esitamise tähtaeg 11.09.2023,
  • test ja kaasused 10.10.2023,
  • intervjuud 19-20.10.2023,
  • tulemused hiljemalt novembri keskel.

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

- Tuleohutuse mikrokraadi uus kursus alustab 25.10.2023 (registreerimine lõpeb 12.10.2023). Rohkem infot SIIN.

NB! Osalejate arv eksamil ja mikrokraadiõppes on piiratud.

 

 

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks vajalikud dokumentide vormid

- Avaldus (eksamiks ja taastõendamiseks)

- Tuleohutusspetsialist, tase 5 eneseanalüüsi vorm (taastõendamiseks)

- Tuleohutusekspert, tase 6 eneseanalüüsi vorm (taastõendamiseks)

 

 

Kutseeksami ja kutse taastõendamise eest tasumine

Hinnakiri leitav SIIN, Sisekaitseakadeemia saadab arve avalduses märgitud aadressile.

Korduseksami tegijatel palume avaldusel märkida ära need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse. Sooritatud eksamiosade kehtivusaeg on kaks aastat.

Taotleja nõusolekul on kutsetunnistus Kutseregistri lehel avalikult näha. Kui on soov saada paberkandjal kutsetunnistust, siis märkida see ära avaldusel vastavas kohas. 

 

 

Valdkonnaga seotud ühenduse info

MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid on kutsetunnistusega tuleohutusspetsialiste ja -eksperte koondav, ühendav ja esindav mittetulundusühing (edaspidi ühing), mille eesmärkideks on:
1. Tuleohutusspetsialistide ja -ekspertide koondamine ja esindamine;
2. koostöö Päästeameti ja teiste asjasse puutuvate riigiasutuste, ametite ja organisatsioonidega;
3. turvalisema ja ohutuma elukeskkonna kujundamine;
4. liikmete erialaste teadmiste ja oskuste arendamine.

Miks peaks ühinguga liituma?
Vastus: sest see on Teile kasulik. Ühinguga saab liituda ainult füüsiline isik, kellel on kehtiv tuleohutsuspetsialisti või tuleohutuseksperdi kutsetunnistus. Sobib ka tuleohutuseksperdi kutse. 
Läbi ühingu infolisti liigub täna ministeeriumite, ametite, teiste koostööpartnerite ja ühingu (ning selle liikmete) vaheline info kõige operatiivsemalt. Eesmärk on, et ühingusse kuuluks  maksimaalne hulk liikmeid tagamaks väärikas esindatus riigivõimude ja teiste koostööpartneritega suhtlemisel. Suurem liikmete arv annab meie ühingu seisukohtadele kaalu ning meie arvamusega arvestatakse rohkem. Samuti on valdkonna professionaalidel omavahel palju arutada ning üksteiselt õppida. Läbi ühingu on võimalik kaasa rääkida seadusloomes ning seeläbi kujundada ohutumat elukeskkonda. 

Ühinguga liitumine maksab 35 €. Liitumiseks pöörduge meie e-posti aadressile tuleohutusspetsialistid [at] gmail.com.

Oleme olemas ka Facebookis - Eesti Tuleohutusspetsialistid MTÜ.