Nõukogu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega. 

Nõukogu esimees on rektor. 

Nõukogu koosseis

Õppeprorektor – Ingrid Vetka
Arendusprorektor – Triinu Kaldoja
Politsei- ja piirivalvekolledži direktor – Kristian Jaani
Päästekolledži direktor – Jaanis Otsla
Justiitskolledži direktor – Laura Kikas
Finantskolledži direktor – Kerly Randlane
Sisejulgeoleku instituudi juhataja – Erkki Koort
Rahandusosakonna juhataja – Ain Sari
Haldusosakonna juhataja
Täiendusõppe keskuse juhataja – Aire Luts-Vähejaus
Üldosakonna juhataja, personalijuht Monika Viidul
Siseministeeriumi esindaja – Piret Lilleväli
Politsei- ja piirivalvekolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Raimo Kiveste
Päästekolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Tarmo Terep
Justiitskolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Ivo Kitsing
Finantskolledži akadeemiliste töötajate esindaja – Hannes Udde
Sisejulgeoleku instituudi akadeemiliste töötajate esindaja – Raul Savimaa
Keelekeskuse akadeemiliste töötajate esindaja – Marju Taukar
Politsei- ja piirivalvekolledži üliõpilaskonna esindaja – Simon Susi
Päästekolledži üliõpilaskonna esindaja – Eliis Roosmaa
Justiitskolledži üliõpilaskonna esindaja – Mihkel Nikolai
Finantskolledži üliõpilaskonna esindaja – Tarvi Langus
Sisejulgeoleku instituudi üliõpilaskonna esindaja – Kristiina Toomik