Nõukogu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega

Nõukogu esimees on rektor. 

 
Nõukogu koosseis

Marek Link – rektor
Andres Pung – õppeprorektor
Mati Mätlik – haldusosakonna juhataja
Ain Sari – rahandusosakonna juhataja
Liis Ader – üldosakonna juhataja
Kalvi Almosen – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Häli Allas – päästekolledži direktor
Triinu Kaldoja  – justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli juhataja-lektor kolledži direktori ülesannetes
Kerly Randlane – finantskolledži direktor
Erkki Koort – sisejulgeoleku instituudi juhataja
Aire Luts-Vähejaus – täiendusõppe keskuse juhataja
Ülle Vanaisak – politsei- ja piirivalvekolledži korraliste õppejõudude esindaja
Jaan Tross – päästekolledži korraliste õppejõudude esindaja
Silvia Luige – justiitskolledži korraliste õppejõudude esindaja
Helle Koitla – finantskolledži korraliste õppejõudude esindaja
Triin Kibar – keele- ning õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse korraliste õppejõudude esindaja
Karolina Tupits – üliõpilaskonna politsei- ja piirivalvekolledži esindaja
Allan Rasva – üliõpilaskonna päästekolledži esindaja
Emma Kinnunen – üliõpilaskonna justiitskolledži esindaja
Anastassia Donets – üliõpilaskonna finantskolledži esindaja
Hendrika Näägo – üliõpilaskonna sisejulgeoleku magistriõppe esindaja
Aivi Sirp  – Siseministeeriumi esindaja