Nõukogu

Nõukogu on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille otsustuspädevusse kuuluvad olulisemad akadeemia tegevust puudutavad küsimused. Nõukogu täpsemad ülesanded on kehtestatud Sisekaitseakadeemia põhimäärusega

Nõukogu esimees on rektor. 

Nõukogu koosseis

Marek Link – rektor
Ingrid Vetka  õppeprorektor
Triinu Kaldoja – arendusprorektor
Kalvi Almosen – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Häli Allas – päästekolledži direktor
Laura Kikas – justiitskolledži direktor
Kerly Randlane – finantskolledži direktor
Erkki Koort – sisejulgeoleku instituudi juhataja
Ain Sari – rahandusosakonna juhataja
Mati Mätlik – haldusosakonna juhataja
Aire Luts-Vähejaus – täiendusõppe keskuse juhataja
Chris Eljas – politsei- ja piirivalvekolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Jaan Tross – päästekolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Ivo Kitsing – justiitskolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Indrek Saar – finantskolledži akadeemiliste töötajate esindaja
Silvia Tänav – sisejulgeoleku instituudi akadeemiliste töötajate esindaja
Marju Taukar – keelekeskuse akadeemiliste töötajate esindaja
Mari-Liis Vosmi – üliõpilaskonna politsei- ja piirivalvekolledži esindaja
Rudolf Kopti – üliõpilaskonna päästekolledži esindaja
Kätriin Saarma – üliõpilaskonna justiitskolledži esindaja
Carmen Tiinas  – üliõpilaskonna finantskolledži esindaja
Karl Lumi – üliõpilaskonna sisejulgeoleku magistriõppe esindaja
Aivi Sirp – Siseministeeriumi esindaja