Sisekaitseakadeemia kirjastus annab välja nii siseturvalisuse valdkonna õppematerjale kui ka laiemale lugejaskonnale mõeldud julgeolekualast kirjandust. Igal aastal kirjastame kümmekond siseturvalisuse valdkonnas hinnatud õppematerjali, seejuures ilmuvad alates 2010. aastast vaid eelretsenseeritud õpikud. Paljud meie väljaanded pakuvad huvi ka teiste kõrgkoolide üliõpilastele ning riigiametnikele.

Kontaktinfo

Kirjastaja 
Lauri Vanamölder
E-post: lauri.vanamolder [at] sisekaitse.ee, kirjastus [at] sisekaitse.ee
Tel 696 5350
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
www.sisekaitse.ee/kirjastus

Korrakaitseseadus kommenteeritud 2017
10.10.2017

Sisekaitseakadeemia kirjastuselt ilmus raamat “Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne.” Teose autorid on valdkonna juhtivad spetsialistid, kel on kogemus korrakaitseseaduse looja, tõlgendaja… Read On