Kirjastus

FK Toim
Hind
0.00 €
Muuda laoseisu ühiku võrra0 tk
 
Asümmeetria võimalikud põhjused tolli- ja kaubandusstatistikas
Raamatu autor
Indrek Saar, Helle Koitla
Ilmumisaeg
2023
Kirjastus
Sisekaitseakadeemia
Formaat
PDF
Sari
Finantskolledži Toimetised
Lehekülgi
21
Mõõdud
210 x 297 mm
ISBN
978-9985-67-401-7 (pdf)
ISSN
2674-3493
Viimati muudetud:
05.15.2023
Raamatu tutvustus

Kirjutise fookuses on järgmised küsimused:

• Mis on kaubandusstatistika asümmeetria teadaolevad põhjused?

• Kuidas eristada kaubandusstatistika asümmeetria põhjusi?

• Millised on edasised uurimisvajadused kaubandusstatistika asümmeetria analüüsimisel?

Analüüsitakse nendele küsimustele vastamiseks nii teaduskirjandust kui ka analüüsiraporteid, aga ka kaubandusstatistika koostamise juhendeid ja reegleid. Eraldi heidetakse põgus pilk Eesti ja tema lähinaabrite kaubavahetuse statistikale sigarettide ja orgaaniliste kemikaalide näitel, et illustreerida töös käsitletavat probleemi tegelike andmete kaudu.

Esimese peatüki esimeses alaosas antakse kirjanduse põhjalik ülevaade kõikidest teadaolevatest asümmeetria põhjustest. Seejärel keskendutakse eraldi alapeatükkides kõige olulisematele põhjustele, st neile, mis võivad eeldatavalt kõige suurema lahknevuse tekitada. Teises peatükis kirjeldatakse sigarettide ja orgaaniliste kemikaalide kaubandusstatistikas ilmnevat lahknevust Eestis ning arutletakse lahknevuse võimalike põhjuste üle. Kõige lõpus esitatakse analüüsi kokkuvõte ja soovitused edasisteks uurimistegevusteks.