Päästja

 

Päästja, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Dokumendid ja küsimused edasta aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee.

 

Kutset päästja, tase 4 on võimalik taotleda kutseeksamile tulles või dokumentide alusel taotledes.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks tuleb esitada:

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
 • maksekorraldus (dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse);
 • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad komisjonile ülevaatamiseks on järgmised:

 • 15.05.2023
 • 11.09.2023

 

Järgmine kutseeksam on planeeritud 26-27.09.2023 (dokumentide esitamise tähtaeg 28.08.2023).

Vastavalt päästja kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (novembri alguses).

Enne eksamile tulekut:

Kutseeksamil osalemiseks tuleb esitada:

 

TASUMINE

NB! Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära ning tasu on lisaks 2,50 €.

Arvelduskonto andmed tasumisel:

 • SEB Pank: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Viitenumber: 2100008036
 • Selgitus: Kutse nimetus

NB! Kui konto omanik ja kutse taotleja/eksamil osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.