Tutvustus

Sisejulgeoleku instituudi olulisim ülesanne on pakkuda Eestis magistritasemel sisejulgeolekualast haridust. Teiseks tegeleb instituut teadus- ja arendustegevusega.

 

 

 

Ajalugu

Esimesed magistrandid võeti Sisekaitseakadeemiaase sisejulgeoleku erialale vastu 2009. aastal ja samast aastast tegutseb instituut.

Sisejulgeoleku instituudis valmistatakse ette Eesti julgeolekuvaldkonna juhte ja spetsialiste. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras ei paista vajadus nende järele raugevat. Meie magistrandid on õppima tulnud ja vilistlased töötavad nii Siseministeeriumis ja selle haldusala ametites kui ka teistes ministeeriumites ja nende haldusalas või erasektoris. Seega annab õppimine lisaks olulistele teadmistele ka ulatusliku tutvuste võrgustiku.

Lisaks Sisekaitseakadeemia õppejõududele õpetavad magistriõppes oma eriala parimad praktikud Eestist ja välismaalt. Kaitstud magistritööd on väga erinevatel teemadel ja võimaldavad kõigile õppuritele oma vajaduste ja huvide kohase teadusalase eneseteostuse - oskused selleks annavad peamiselt õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse õppejõud.

Sisejuleoleku magistrikava läbis 2016. aasta sügisel edukalt rahvusvahelise akrediteerimise.

2016. aasta kevadel lõpetas sajas magister ja magistritööd moodustavad olulise osa Sisekaitseakadeemia rakendusuuringutest.

2016. aastal liitus sisejulgeoleku instituudiga õigus- ja sotsiaalteaduste keskus.

Loe lisaks Verbis aut Re 1/2018 artiklit «Sisejulgeoleku instituudil täitus 10 aastat».

 

 

 

Kontakt

Sisejulgeoleku instituut

Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond

Erkki Koort, juhataja:
50 72 133, erkki.koort [at] sisekaitse.ee

Külli Saluste, magistriprogrammi juht:
696 5493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee

Diana Lüütsepp, õppekorralduse spetsialist:
696 5493, diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee

 

PERSONAL
 

Vastuvõtu info

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Põhimäärus

Instituut juhindub oma tegevuses seadustest, akadeemia põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest, akadeemia arengukavast, akadeemiasisestest regulatsioonidest ja muudest õigusaktidest.