Tutvustus

Sisejulgeoleku instituudi olulisim ülesanne on pakkuda Eestis magistritasemel sisejulgeolekualast haridust. Teiseks tegeleb instituut teadus- ja arendustegevusega.

 

Ajalugu

Esimesed magistrandid võeti Sisekaitseakadeemiaase sisejulgeoleku erialale vastu 2009. aastal ja samast aastast tegutseb instituut.

Sisejulgeoleku instituudis valmistatakse ette Eesti julgeolekuvaldkonna juhte ja spetsialiste. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras ei paista vajadus nende järele raugevat. Meie magistrandid on õppima tulnud ja vilistlased töötavad nii Siseministeeriumis ja selle haldusala ametites kui ka teistes ministeeriumites ja nende haldusalas või erasektoris. Seega annab õppimine lisaks olulistele teadmistele ka ulatusliku tutvuste võrgustiku.

 

Kontakt

Sisejulgeoleku instituut

Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond

Erkki Koort, juhataja:
5072 133, erkki.koort [at] sisekaitse.ee

Külli Saluste, magistriprogrammi juht:
5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee

Diana Lüütsepp, õppekorralduse spetsialist:
+372 5303 3492, diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee

 

PERSONAL
 

Vastuvõtu info

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Põhimäärus

Instituut juhindub oma tegevuses seadustest, akadeemia põhimäärusest, põhimäärusest, akadeemia arengukavast, akadeemiasisestest regulatsioonidest ja muudest õigusaktidest.