Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.

2020/2021. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes avatud akadeemia ainetes:

 

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg
Kriisireguleerimine ja -juhtimine 7 Peeter Moora 03.09 kell 14-15.30, 04.09 kell 10.45-12.15, 17.09 kell 14-15.30, 01.10 kell 14-19, 02.10 kell 14.45-16.15, 15.10 kell 11.45-13.15 ja 15.45-19, 16.10 kell 13-16.15, 29.10 kell 10-13.15, 30.10 kell 10.45-14.30, 12.11 kell 10-13.15, 13.11 kell 13-16.15, 11.12 kell 13-14.30
Kriisikommunikatsioon ja -psühholoogia 5 Evelin Uibokand 02.10 kell 10.45-14.30 ja 16.30-18, 03.10 kell 10.45-14.30, 16.10 kell 16.30-18.00, 29.10 kell 17.30-19.00, 30.10 kell 14.45-18, 27.11 kell 14.45-18, 28.11 kell 10.15-15.30, 10.12 kell 17.30-19 (osa õppetööst toimub inglise keeles)
Riskihaldus ja elutähtsa teenuse toimepidevus 5 Jaan Tross 15.10 kell 14-15.30, 29.10 kell 14-17.15, 12.11 kell 14-17.15, 13.11 kell 9-12.15, 26.11 kell 14-17.15, 27.11 kell 10.45-14.30, 10.12 kell 14-17.15, 14.01 kell 10-13.15
Hädaolukorraks valmistumine 4 Jaan Tross 30.10 kell 9-10.30, 14.11 kell 13-16.15, 26.11 kell 10-13.15, 27.11 kell 9-10.30, 10.12 kell 10-13.15, 11.12 kell 14.45-18, 15.01 kell 10.45-14.30

Täiendav informatsioon:

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekava vahendusel: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Kontaktid: õppekorralduse spetsialist Siret Linnas (tel 5306 9431; siret.linnas [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

Avatud ained

Aine nimetus EAP Lektor

Toimumise aeg

Araabia keel algajatele
KEEC5230
3

Kaia Lass

17.09–7.12  
neljapäeviti kell 15.00–18.30

Soome keel algajatele 
KEEC5238

3

Ilona Säälik

17.09–7.12  
neljapäeviti kell 15.00–18.30

Cultural intelligence. Customs, Cultures, Ethnoses 
BPTC5230

3 Kai Veispakk-Rawlings 24.09-–03.12
neljapäeviti kell 16.45–20.00

Küberkuritegevus ja inimeste mõjutamine sotsiaalmeedia platvormides
ÕOKC5218

2

Maarja Punak

24.0929.10
neljapäeviti kell 15.00–18.30

Geoinformation in Internal Security 
RKRC5213
3

Tarmo Kull

01.10–17.12
neljapäeviti kell 15.00–18.15

Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale
KEEC5233

2

Triin Kibar

01.10.2020–14.01.2021
neljapäeviti kell 15.00–18.15

Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus) 
RPTC5203

1 Igor Šarin

Õppetöö toimub Moodle keskkonnas

 

Täiendav informatsioon ja registreerumine: õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm,  (tel 696 5403; liina.tamm [at] sisekaitse.ee)
 

  

  


 

Viimati muudetud: 14.10.2020