Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja üksikutes õppeainetes osalemiseks saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 55 eurot 1 EAP eest.
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub üldjuhul Sisekaitseakadeemias kohapeal (Kase 61, Tallinn).


2021/2022. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistes avatud akadeemia ainetes:
 

Sisejulgeoleku instituut (magistriõpe)  

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2021/2022. õa kevadsemestril
Kvantitatiivne andmeanalüüs 2 Indrek Saar 19.05 kell 14.00–17.15, 04.06 kell 09.00-12.15, 17.06 kell 10.45-14.30 (tunnid toimuvad arvutiklassis)

 

  • Tutvu ainete sisukirjeldusega sisejulgeoleku õppekava vahendusel: https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad
  • Magistrantide õppetöö toimub üle nädala neljapäevast laupäevani.
  • Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Siret Linnas (tel 5306 9431, siret.linnas [at] sisekaitse.ee), magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 5883 7493, kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)

 

 

Finantskolledž (rakenduskõrgharidus) 

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 
Maksundus ja toll I  8 Hannes Udde,
Helle Koitla
03.09 kell 16.45-20.00; 04.09 kell 8.30-12.00; 17.09 kell 16.45-20.00, 18.09 kell 8.30-14.30; 01.10 kell 13.00-20.00; 02.10 kell 08.30-12.00, 15.10 kell 16.45-20.00; 16.10 kell 8.30-14.30; 29.10 kell 13.00-20.00; 30.10 kell 8.30-12.00; 12.11 kell 16.45-20.00; 13.11 kell 8.30-12.00; 27.11 kell 8.30-12.00.
Maksundus ja toll II  16 Hannes Udde,
Helle Koitla
13.11 kell 13.00-16.30; 26.11 kell 8.30-18.15; 27.11 kell 13.00-16.30; 10.12 kell 8.30-12.00, 16.45-20.00; 11.12 kell 8.30-12.00; 07.01.2022 kell 8.30-12.00, 16.45-20.00; 21.01.2022 kell 8.30-20.00; 22.01.2022 kell 8.30-12.00; 04.02.2022 kell 13.00-18.15, 05.02.2022 kell 8.30-12.00.

 

 

Avatud ained

Aine nimetus EAP Vastutav õppejõud Toimumise aeg 2021/2022. õa
Küberkuritegevus ja inimeste mõjutamine sotsiaalmeedia platvormides
ÕOKC5220
1 Maarja Punak 07.10 kell 15.00-18.30; 21.10 kell 15.00-18.30; 04.11 kell 15.00-18.30

Õppetöö toimub inglise keeles koos ERASMUS üliõpilastega.
Cultural Intelligence. Customs, cultures, ethnicities
BPTC5230
3 Kai Veispak-Rawlings

14.10 kell 15.00-18.30; 21.10 kell 15.00-18.30; 28.10 kell 15.00-18.30; 04.11 kell 15.00-18.30; 11.11 kell 15.00-18.30; 18.11 kell 15.00-18.30; 25.11 kell 15.00-18.30; 02.12 kell 15.00-18.30; 09.12 kell 15.00-18.30

Õppetöö toimub inglise keeles koos ERASMUS üliõpilastega. 

Geoinformation in Internal Security
RKRC5213
3 Tarmo Kull 07.10 kell 15.00-19.00; 21.10 kell 15.00-19.00; 28.10 kell 15.00-19.00; 04.11
kell 15.00-19.00; 11.11 kell 15.00-18.15; 18.11 kell 15.00-18.15; 25.11 kell 15.00-18.15; 02.12 kell 15.00-18.15

Õppetöö toimub inglise keeles koos ERASMUS üliõpilastega.
Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus)
RPTC5203
1 Igor Šarin Õppetöö toimub Moodle keskkonnas.
Isikliku arengu programm
ÕOKC5203
3 Aiki Pärle 07.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; 02.12. 
Loengud toimuvad kell 15.00-18.15. 


Lisainfo ja registreerumine: õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm,  (tel 696 5403, liina.tamm [at] sisekaitse.ee)
 

  

  


 

Viimati muudetud: 31.12.2021