Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja osalemiseks üksikutel õppeainetel saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.
 

2018/2019. õa sügissemestril on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel

 

Sisejulgeoleku instituut 

Aine nimetus Lektor Toimumisaeg

 

uued ained veebruarist 2019

   

 

Täiendav informatsioon:

  • Ained toimuvad N-L paaris nädalatel
  • Magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel 696 5493; kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)
  • Õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel 696 5493; diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee)
     

REGISTREERUMINE on selleks korraks lõppenud.

 

Avatud ained

Aine nimetus Lektor Toimumiseaeg Täiendav informatsioon 
Araabia keel A1 Kaia Lass Kevadsemester  
Isikliku karjääri juhtimine Aiki Pärle Kevadsemester  
Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine Marika Merits (TTK), Rauni Rohuniit (SKA), Uno Traat (SKA), Mare Tupits (TTK) Kevadsemester Õppeainet loetakse koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga (piiratud arv vabu kohti).
       

Täiendav informatsioon ja registreerumine: Õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm, (696 5403; liina.tamm [at] sisekaitse.ee).