Avatud ained

Erialaste teadmiste täiendamiseks ja osalemiseks üksikutel õppeainetel saab valida aineid nii kõrg- kui ka magistrihariduse õppekavadest.

Vabakuulajaks vormistamise eelduseks on esitatud avaldus ja arve alusel õppeteenustasu maksmine.

Aines osalemise tasu on 44 € 1 EAP
Õppeteenustasu tuleb maksta enne ainete algust.

Õppetöös on võimalik osaleda vabade kohtade olemasolul. Ained avanevad, kui on koos vähemalt 10 huvilist. Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemias, Kase 61, Tallinn.
 

2019/2020. õppeaastal on võimalik osaleda järgmistel Avatud akadeemia ainetel

 

Sisejulgeoleku instituut 

Aine nimetus EAP Lektor Toimumisaeg
Järgmised ained juba 2020/2021 sügissemestril      

 

Täiendav informatsioon:

  • Ained toimuvad N-L paaritutel nädalatel
  • Magistriprogrammi juht Külli Saluste (tel +372 5883 7493; kylli.saluste [at] sisekaitse.ee)
  • Õppekorralduse spetsialist Diana Lüütsepp (tel +372 5883 7493; diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee)

REGISTREERUMINE uuesti sügisel.

 

Avatud ained

Aine nimetus Lektor

 Toimumisaeg

Täiendav informatsioon 
Araabia keel algajatele Kaia Lass

Sügissemestril 26.09.2019-23.01.2020 neljapäeviti kl 15.00-18.15

 
Practical IT and Information Security Hanno Hantson Sügissemestril 19.09-12.12.2019 neljapäeviti kl 15.00-16.30 Õppeaine on inglise keeles
Cultural intelligence. Customs, cultures, ethnicities Kai Veispak-Rawlings Sügissemestril 19.09-05.12.2019 neljapäeviti kl 15.00-18.15 Õppeaine on inglise keeles
Teadustöö metodoloogia Mairit Kratovitš Sügissemestril 11.09.2019-8.01.2020 kolmapäeviti kl 16.45-20.00  
Geoinformation in Internal Security Tarmo Kull Täpsustub Õppeaine on inglise keeles
Ülekuulamine ja kehakeel Riina Kroonberg Kevadsemestril 06.02.-23.04.2020 neljapäeviti kl 15.00-18.15  
Avalik eneseväljendus ja esinemisjulgus Triin Kibar Kevadsemestril 06.02.-09.04.2020 neljapäeviti kl 15.00-18.15  
Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine Rauni Rohuniit (SKA), Uno Traat (SKA), Mare Tupits (TTK), Marika Merits (TTK) Kevadsemestril 17.01.-27.03.2020 reedeti. Täpsem ajagraafik registreerumisel Loengut loetakse koostöös Tallinna Tervishoiukõrgkooliga. 

 

Täiendav informatsioon ja registreerumine: Õppeosakonna vanemspetsialist Liina Tamm, (696 5403; liina.tamm [at] sisekaitse.ee).