Nõustamine

Juhendmaterjalid

Rahvusraamatukogu otsinguportaal
EbscoHost
Sage
BASE
DOAJ
Digiriiul
Digar
Infootsingu meelespea
Vormistamine
Infoallikate hindamine
Magistritöö koostamise ABC


Infootsingu nõustamine Sisekaitseakadeemias

Eesmärk on anda lugejatele teadmisi ja oskusi infoallikate otsinguks, valimiseks ja kasutamiseks.
Nõustamisel osalenu oskab kasutada erinevaid e-võimalusi: e-kataloog ESTER, Digiriiul, andmebaasid EBSCOHost ja SAGE, Eesti Märksõnastik jm.
 

1. Raamatukogu tutvustus

Eesmärk on tutvustada uutele lugejatele ja töötajatele raamatukogu kasutamiskorda, kodulehte, Digiriiulit ja e-kataloogi ESTER.

 • Toimumisaeg: september
 • Sihtrühmad: õppejõud ja uued õppurid
 • Nõustamiskava vaata SIIT


2. Eesti infoallikad

Eesmärk: tutvustada erinevaid Eesti infoallikaid ja andmebaase: ESTER, Eesti märksõnastik, Riigi Teataja, Juridica, Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal, repositooriumid jm.

 • Toimumisaeg: oktoober-november
 • Sihtrühmad: õppurid, töötajad, koostööpartneri töötajad, vilistlased
 • Nõustamiskava vaata SIIT


3. Teadusinfo andmebaasid, otsimootorid ja portaalid

Eesmärk: tutvustada erinevaid teadusandmebaase: EBSCOHost, SAGE, Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal, Google Scholar jm.

 • Toimumisaeg: november-märts
 • Sihtrühmad. õppurid, töötajad, koostööpartneri töötajad, vilistlased
 • Nõustamiskava vaata SIIT


4. Individuaalne nõustamine

Eesmärk: nõustada lõpu- või magistritöö kirjutajat infootsingu osas.

 • Toimumisaeg: vastavalt kokkuleppele
 • Sihtrühmad: õppurid, töötajad, koostööpartneri töötajad, vilistlased
 • Nõustamiskava vaata SIIT
 • Täida tellimisvorm SIIT