Hiina Rahvavabariigist kui julgeolekuohust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis

Hiina

Sisejulgeoleku instituut korraldab 11. oktoobril veebiseminari "Hiina Rahvavabariik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid".

Majanduslikult ja sõjaliselt tugevnevat Hiina Rahvavabariiki nähakse juba aastaid kasvava julgeolekuohuna lääne juhitavale liberaal-demokraatlikule maailmakorrale. Läänele vastandudes on Hiina jagatud autoritaarsete väärtuste põhiselt jõudsalt arendanud koostööd ja partnerlussuhteid Venemaaga. Viimase sõjaline kallaletung Ukrainale selle aasta veebruaris on seadnud Hiinast lähtuva julgeolekuohu uude valgusesse. Hiina ametlik retoorika sõja kohta langeb kokku Venemaa omaga, süüdistades sõja puhkemises pigem läänt (USA-d ja NATO-t). Hiina Venemaad sõjas küll otseselt ei toeta, kuid majanduslik, poliitiline ja sõjaline koostöö kahe riigi vahel ning ühine vastandumine läänele jätkuvad ja pigem süvenevad.

   
Ajakava *  
10.00 – 10.10 

AVASÕNAD JA SISSEJUHATUS

Moderaator Märt Läänemets

10.10 – 10.40

LÄÄNE JA VENEMAA KUVAND HIINA GEOPOLIITILISTES MÕTTEMUSTRITES 

Urmas Hõbepappel

10.40 – 11.10

MIS ON HIINA RV PEAMISED HUVID KÄIMASOLEVAS VENEMAA-UKRAINA SÕJAS?

Leslie Leino

11.10 – 11.40

HIINA JA VENEMAA TEADUSKOOSTÖÖST ARKTIKAS JA SELLE MÕJUST NATO JULGEOLEKULE

Frank Jüris

11.40 – 12.00 Paus
12.00 – 12.30

KAS VENEMAA JA HIINA RV KOOSTÖÖ MÄÄRAB 21. SAJANDI MAAILMAKORRALDUSE?

Rainer Saks

12.30 – 13.00

PEAMISED HIINAGA SEOTUD POLIITIKANARRATIIVID EESTIS JA NENDE MUUTUMINE VENEMAA UKRAINA SÕJA MÕJUL

Andres Herkel

13.00 – 13.30

LÄÄNERIIKIDE MUUTUNUD HOIAKUD JA OOTUSED HIINA SUHTES

Monika Reinem

13.30 – 13.50 Paus
13.50 – 14.50

PANEELDISKUSSIOON

Modereerib Märt Läänemets

14.50 – 15.20 KOKKUVÕTE JA LÕPETAMINE

* Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi
 

Seminari töökeel on eesti keel, sündmusele registreerumine lõppes 7. oktoobril kell 16.00.

Kuna seminar toimub MS Teamsi keskkonnas, siis palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.

Avame virtuaalse ligipääsu Teamsi ruumi 11. oktoobril kell 9.30.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.  

Seminar salvestatakse ja selle järele vaatamiseks palume võtta ühendust korraldajatega meiliaadressil triin.ratsepp [at] sisekaitse.eetarget="_blank".