Simulatsioonid

 
Õppimine virtuaalses keskkonnas

Arendusosakonna üks olulisi tegevusi on võimaldada sisejulgeoleku valdkonnaga seotud ametnikele koolituskogemust võimalikult realistlikus olustikus. Oleme veendunud, et parima õpikogemuse tagab individuaalne lähenemine ja koolituse viimine autentsesse konteksti, et tekitada seos vahetu kogemuse ja hilisema töösoorituse vahel. Virtuaalsed õpi- ja harjutuskeskkonnad võimaldavad reguleerida stressitaset, harjutuse ajalist sooritust ja korratavust, võimaldades kohest visuaalset tagasisidet ja toetust instruktorilt.

 

 
XVR
xvr

 

 

Virtuaalses keskkonnas õppimiseks kasutusel oleva tehnoloogia - XVR. See on virtuaalreaalsuse koolitusprogramm, mida on võimalik kasutada hariduses, koolituses ning hindamiseks nii operatiivjuhtimise, kui ka strateegilise juhtimise tasemel. Koolitusprogramm sisaldab kolme erinevat moodulit:

  1. Virtuaalreaalsed situatsioonid. Stsenaariumist on võimalik kuvada 3D vaade. Juhendajal on kontroll kogu sündmuse üle ja tal on võimalik lihtsasti muuta stsenaariumi , kasutades selleks juhtkangi, hiirt ja klaviatuuri. Sündmusel saavad üheaegselt ringi kõndida, sõita või lennata mitu erinevat reageerijat ning jälgida simuleeritud tegelikku juhtumit.
  2. Ressursi juhtimine. Selles etapis on võimalik harjutada hädaabile suunatud logistikaga seotud probleemide planeerimist.
  3. Meedia juhtimine. Eksperdid saavad luua oma turvalise online portaali, kust läbi saata sotsiaalmeedia sõnumeid. Meediasõnumeid saab valmis kirjutada enne sündmuse läbi mängimist, kui ka sündmuse ajal. Programmis on võimalik luua ära tuntav meedia väljaanne, kui ka simuleerida meediasuhtlust läbi Quackeri (Twitteri) või Faceplace (Facebooki).

Täpsemalt..

 

PyroSim

PyroSim on graafiline kasutajaliidese simulaator, mida kasutatakse tulekahjude simulatsiooniks ja mis näitab ära suitsu leviku, temperatuuri ja toksiliste ainete kontsentratsiooni tulekahju ajal.

ps

 

Pathfinder

Evakuatsiooni simulaator Pathfinder on InHTK-s kasutusel olev info analüüsi ja süsteemi matkesimulaator. Sisekaitseakadeemias kasutatav tarkvara Pathfinder on evakuatsiooni simulaator, mis kasutab isikute liikumise modelleerimiseks tänapäevaseid arvutiteaduse saavutusi, tuginedes tehnoloogiale, mida kasutatakse mängu- ning arvutigraafika tööstustes.