Finantskolledži aastakonverents 2013

Finantskolledži aastakonverents 2013

 

Järjekorras juba 6. finantskolledži aastakonverents peeti 12. detsembril.

Aastatega tavaks muutunud konverents on paljudele saanud oluliseks aastalõpu sündmuseks. Selle konverentsi eripäraks võib lugeda seda, et tänavu oli suhteliselt palju osalejaid erasektorist, mis tähendab, et raamatupidajatele on konverentsi olulisus kohale jõudnud.

Konverentsi avasõnad lausus Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur. Maksu- ja Tolliametist oli tulnud tervitama peadirektori asetäitja Egon Veermäe, kes rõhutas, et era- ja avaliku sektori koostöö on oluline ning just sellised ühisüritused annavad parema võimaluse mitteformaalses õhkkonnas omavahel suhelda. MTA-le on alati olnud oluline teada, mida mõtlevad maksumaksjad, kelle soovidega püütakse arvestada. Kuna konverentsi korraldamist toetas juba teist aastat järjest rahvusvaheline audiitorbüroo Grant Thornton Rimess, siis nende poolt ütles tervitussõnu partner ja juhatuse liige Eva Veinberg. Ka tema rõhutas era- ja avaliku sektori koostöö olulisust. Finantskolledž teenib ju oma tegevusega laiemalt ühiskonna huve. Ühelt poolt valmistatakse ette järelkasvu MTA-le, teisalt saavad tublisid tudengeid oma ridadesse ka juhtivad audiitorbürood. Ühtlasi lootis Eva Veinberg, et vaatamata konverentsi hästi sisukale ja pingelisele ajakavale leiaksid osalejad aega ka omavahel mõtteid vahetada. Liiga palju teadmisi ei suuda korraga keegi omandada.

Konverentsi sisuline osa oli üles ehitatud nii, et käsitletud saaksid nii hetkel olulised maksumuudatused kui ka sellised teemad, mis puudutavad laiemat ühiskonda. Olgu siis selleks alkohol ja liiklus või keskmise töötasu arvestamine. Ka esinejate valik oli traditsiooniliselt selline, et sõna said nii MTA esindajad kui erasektori spetsialistid ja loomulikult ka finantskolledži õppejõud.

Pärast tervitussõnavõtte rääkis Karolin Lorents MTAst maksuhalduri prioriteetidest järgmistel aastatel. Dotsent Indrek Saar tutvustas oma uuringut, kus ta jälgib alkoholiaktsiisi tõusu mõju liiklusele. Järgmisena kõneles Grant Thornton Rimess OÜ juriidilise osakonna juhataja Eneli Perolainen keskmise töötasu ja puhkusetasu arvestamisest. Ennelõunase esinejate bloki lõpetas finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja- lektor Tõnis Elling, kes käsitles hetkel väga aktuaalset käibemaksu teemat - ettevõtte või selle osa ülemineku käibemaksu käsitlus. Pärast toimekat lõunapausi tutvustas kolledži maksunduse ja tolli õppetooli lektor Paul Tammert maksukalkulaatorit, mille abil saab tavainimene vaadata ja arvutada, kui palju ja kuhu tema maksutulu läheb.

Konverentsi kavasse on aastate jooksul kuulunud lahutamatu osana ka sõnavõtud kolledži vilistlastelt, kelle lõputöö on millegi poolest silma paistnud. Nii ka sel aastal. Maarja- Liisa Maasik esitles oma lõputöö teemat, milleks oli kombineeritud käive käibemaksuseaduse tähenduses. Järgmisena rääkis Rahandusministeeriumi esindaja Sirje Pulk kavandatavatest käibemaksuseaduse muudatustest. Kristi Laul MTAst tutvustas uut töötajate registreerimise projekti. Päeva sisulise osa võttis kokku advokaadibüroo Rask maksunõunik Villy Lopman, kes rääkis Riigikohtu olulisematest lahenditest maksuõiguse vallas.

Konverentsil osalejate esmase tagasiside kohaselt oli tegemist üle ammu aja sellise üritusega, kus polnud ühtegi igavat ettekannet. Külalised avaldasid lootust, et järgmise aasta detsembris on taas põhjust Viru konverentsikeskusesse minna.