Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased moodustavad  üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide akadeemia üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 9 liiget, neist kaks üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist,
kolm justiitskolledžist ja neli finantskolledžist kelleks on:

 

Üliõpilasesinduse esimees: Aule-Merlin Vihlver

finantskolledž

Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Angela Sööt

justiitskolledž

Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Maris Praats

finantskolledž

 

Ülejäänud esinduse liikmed on järgmised:

Laura Karu ja Carmen Tiinas finantskolledžist;
Erki Palusoo ja Sten Haasma justiitskolledžist,
Kertu Liis Järvmägi ja Katre Meriloo politsei- ja piirivalvekolledžist;

Päästekolledži tavaliikmete valimised toimuvad õppeaasta alguses.

 

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] list.sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on Sisekaitseakadeemia peahoones Kase tänaval Tallinnas, I korrusel C-korpuses, ruumis nr C110.

ÜLIÕPILASESINDUSE FACEBOOK

ÜLIÕPILASESINDUSE INSTAGRAM