Üliõpilasesindus

 

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia (SKA) üliõpilased moodustavad SKA Üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide SKA üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. SKA Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 12 liiget, neist 3 üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist,
3 justiitskolledžist ja 6 finantskolledžist, kelleks on:

 

Üliõpilasesinduse esimees: Oliver Keller

finantskolledž, FS160

Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Karina Kork

finantskolledž, FS160

Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Karmen Sipelgas

finantskolledž, FS160

 

Ülejäänud esinduse liikmed on järgmised:
 
Grete Rüütli, Helena Klaas ja Anastassia Donets finantskolledžist;
Kristi Murula, Agata Tarraste ja Elina Kangas politsei- ja piirivalvekolledžist;
Emma Kinnunen, Ketter Kõre ning Siret Niinepuu justiitskolledžist.

 

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] list.sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on A-korpuses I korrusel, ruumis nr A-123a.

Vaata ka Facebook: Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus

 

 

 

Pilt