Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased moodustavad  üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide SKA üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. SKA Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 11 liiget, neist kolm üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist,
kolm justiitskolledžist, kolm finantskolledžist ja kaks päästekolledžist, kelleks on:

 

Üliõpilasesinduse esinaine: Kärt Tallinn

finantskolledž

Aseesinaine spordi- ja kultuurivaldkonnas: Angela Sööt

justiitskolledž

Aseesinaine turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Kertu Liis Järvmägi

politsei- ja piirivalvekolledž

 

Ülejäänud esinduse liikmed on järgmised:

Anita Kattai ja Maris Praats finantskolledžist;
Erki Palusoo ja Sten Haasma justiitskolledžist,
Airi Pahva ja Katre Meriloo politsei- ja piirivalvekolledžist;
Karl-Gabriel Hiie ja Karen-Cristle Salupõld päästekolledžist.

ÜE koosseis 2020

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] list.sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on Sisekaitseakadeemia peahoones Kase tänaval Tallinnas, I korrusel C-korpuses, ruumis nr C110.

Vaata ka Facebook: Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus