Üliõpilasesindus

ÜE22

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased moodustavad  üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide akadeemia üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

 

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 12 liiget, neist kaks üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist, kaks päästekolledžist, kolm justiitskolledžist, neli finantskolledžist ja üks sisejulgeolekuinstituudist kelleks on:

Üliõpilasesinduse esimees: Carmen Tiinas

finantskolledž

Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Mihkel Jürgenson

justiitskolledž

Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Tarvi Langus

finantskolledž

Ülejäänud esinduse liikmed on järgmised:

Irmeli Jasson ja Artur Pärtel finantskolledžist;
Kätriin Saarma ja Karmel Mägi justiitskolledžist;
Andrus Kiisler ja Helianora Arusoo päästekolledžist;
Keil-Karlis Kalind ja Albert Stepanyan politsei- ja piirivalvekolledžist.
Karl Lumi on sisejulgeoleku Instituudist.

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on Sisekaitseakadeemia peahoones Kase tänaval Tallinnas, I korrusel C-korpuses, ruumis nr C110.

ÜLIÕPILASESINDUSE FACEBOOK

ÜLIÕPILASESINDUSE INSTAGRAM