Projektid

Arendus- ja arengukoostöö projektid

Strateegiline partnerlus teiste õppeasutuste ja koostööpartneritega toimub erinevate projektide raames. Akadeemia osaleb nii välisrahastusega arendusprojektides kui ka arengukoostöö projektides.

Arengukoostöö toimub Gruusia, Kosovo, Moldova ning teiste idapartnerlusriikide suunal. Näiteks lõime Moldovas suitsusukeldumise koolitussüsteemi (2013-2014), arendasime Afganistanis tuletõrjujate professionaalseid ja juhtimisoskusi (2013-2014), lõime alused lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemiseks (2012-2014) ning arendasime rahandusministeeriumi akadeemiat (2013-2015) Gruusias ning arendatud Kosovo siseturvalisuse valdkonna õppeasutust (2012-2014). Viimastel aastatel oleme panustanud ka Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse abistamisse tõhusa ennetus- ja valmisolekusüsteemi loomisel. Akadeemia mitmed projektid on saanud kõrge tunnustuse osaliseks: 2012. a valis Eesti Kvaliteediühing akadeemia virtuaalreaalsete õpikeskkondade juurutamise projekti kriisijuhtimise valdkonnas avaliku sektori parimaks innovatsiooniprojektiks. Sellele lisandus Põhja- ja Baltimaade innovatsioonikonkursi üldvõit „Innovation of Innovations 2012“.

 

Käimasolevad projektid

Sisekaitseakadeemias on käimas ligi 20 välisrahastusega projekti, sh:

  • FightARs (2020-2022) - pääste valdkonna oskuste ja pädevuste arendamine, pedagoogilise ja didaktilise toe pakkumine ning liitreaalsuse võimaluste abil konkreetsete päästestsenaariumite arendamine, testimine ja hindamine. FightARs projektis osalevad lisaks Eestile veel Leedu, Slovakkia, Küpros, Saksamaa ja Tšehhi. Projekti rahastab Erasmus+.
  • Türgi TWINNING (2019-2022) - Türgi kinnipidamissüsteemi vanglaametnike teadmiste ja oskuste arendamine rahvusvahelistele standartidele vastavaks.
  • Albaania TWINNING (2019-2022) - Albaania õigusriigi põhimõtete tugevdamine, parandades õiguskaitseasutuste haridussüsteemi vastavalt ELi õiguslikule raamistikule, rahvusvahelistele standarditele ja parimatele tavadele.
  • „Novel concept of relocatable aerial surveillance for border security“ (2021-2022) – ICMPD rahastatav projekt keskendub Moldova piiril kaugseire välja ehitamisele ja selle testimisele. Projekti juhtivorganisatsioon on Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool Leedus.
  • SVEPKO (2021-2022) - Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate koostöökultuuri arendamine. Fookuses on sisejulgeolekuvaldkonna erialade praktikate osapoolte väärtustava sisulise koostöökultuuri arendamine (koolitused, seminarid, praktikate veebikeskkonna arendamine, praktikute kaasamine õppeprotsessi).
  • „Vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine“ (2021-2023) - Projekt „Vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine“ rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ vahenditest Justiitsministeeriumiga sõlmitava partnerlusleppe alusel.