Projektid

Arendus- ja arengukoostöö projektid

Strateegiline partnerlus teiste õppeasutuste ja koostööpartneritega toimub erinevate projektide raames. Akadeemia osaleb nii välisrahastusega arendusprojektides kui ka arengukoostöö projektides.

Arengukoostöö toimub Gruusia, Kosovo, Moldova ning teiste idapartnerlusriikide suunal. Näiteks lõime Moldovas suitsusukeldumise koolitussüsteemi (2013-2014), arendasime Afganistanis tuletõrjujate professionaalseid ja juhtimisoskusi (2013-2014), lõime alused lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemiseks (2012-2014) ning arendasime rahandusministeeriumi akadeemiat (2013-2015) Gruusias ning arendatud Kosovo siseturvalisuse valdkonna õppeasutust (2012-2014). Viimastel aastatel oleme panustanud ka Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse abistamisse tõhusa ennetus- ja valmisolekusüsteemi loomisel. Akadeemia mitmed projektid on saanud kõrge tunnustuse osaliseks: 2012. a valis Eesti Kvaliteediühing akadeemia virtuaalreaalsete õpikeskkondade juurutamise projekti kriisijuhtimise valdkonnas avaliku sektori parimaks innovatsiooniprojektiks. Sellele lisandus Põhja- ja Baltimaade innovatsioonikonkursi üldvõit „Innovation of Innovations 2012“.

 

Käimasolevad projektid

Sisekaitseakadeemias on käimas ligi 20 välisrahastusega projekti, sh:

 

  • DRIVER+ (2017-2020, Horizon 2020).  Rahvusvaheline kriisjuhtimise ja vastupuanu võimekuse tõstmise innovatsiooni projekt ühendab üle 30 partneri 14 riigist, et luua kriisijuhtimise lahenduste portfoolio ning üle-euroopaline testimiskeskkond kriisijuhtimise võimekuste edendamiseks.
  • ROBORDER (2017-2020, Horizon 2020). Projekti eesmärk  on välja arendada piirivalve valdkonnas täisfunktsionaalsed autonoomsed seiresüsteemid, mis koosnevad nii mobiilsetest kommunikatsioonivahenditest, robotiilistest seadmetest, sh õhu-, veepinna-, veealustest ja maapealsete sõidukitest.  
  • TÜRGI TWINNING (2019 - 2021) Türgi kinnipidamissüsteemi vanglaametnike teadmiste ja oskuste arendamine rahvusvahelistele standartidele vastavaks.
  • ALBAANIA TWINNING (2020 - 2022) Albaania Turvalisuse akadeemia võimekuse ja tõhususe tugevdamine
  • VALGEVENE TWINNING (2020- 2022) Valgevene Riikliku Piirivalve Komitee toetamine riikliku Integreeritud Piirihalduse Strateegia ja arengukava rakendamine
  • BOMBCA10 - Kesk-Aasia ja Afganistani piirihalduse projekt
  • Kratt “Kotkas” - automatiseeritud drooniotsingute tarkvara prototüüp

 

Kratt “Kotkas”

Euroopa Liidu tõukefondi meetmest “Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine”. Projekti maksumus on ca 80 000 eurot, millest meetme toetus on 50 388 eurot.

Projekti eesmärk on välja selgitada, kas tehisintellektil põhinev treenitud prototüübi abil saame tuvastada automaatselt inimese ava- ja rabamaastikul, võimaldades otsingupiirkonda süsteemselt laiendada ning otsimistegevust ajaliselt kiirendada. annab prototüübi loomine uusi kogemusi kogu siseturvalisuse valdkonnale. Droonide otstarbekam kasutamine võimaldab olulisel määral suurendada mehitatud lennuvahendite kättesaadavust sündmuste jaoks, kus nende rakendamine on hädavajalik (nt meditsiinilennud).

Perioodi lõpus valmib prototüüp, mille loomise käigus selgitatakse välja, kas ja millisel tingimustel saab kadunud inimeste otsingutel kasutada masinnägemise põhiste vahendeid andmete analüüsimiseks (fotod ja videovood), kasutades eraldi serverit kuhu drooniandmed saadetakse ja seeläbi toetada kadunud inimeste leidmist ja nende positsioneerimist täna kasutusel olevate meetodid asemel.

Sisekaitseakadeemia poolne projektijuht on Kristian Sirp. Tehnilise lahenduse eesmärgistatud tegevuse eestvedajaks on kaugseire ekspert Andres Mumma.

Väljaspoolt Sisekaitseakadeemiat on kaasatud ekspertteadmine eraettevõttest DefSecIntel.

Lootuses, et loodav prototüüp leiab tulevikus rakendust siseturvalisuse valdkonnas on prototüübi loomise protsessi kaasatud esindajad Politsei- ja piirivalveametist ja SMIT-st.

Projekti tegevuste lõpp on 30.06.2021.

*Mis on KRATT - https://www.kratid.ee/mis-on-kratt

Logod