Korrektsioon

 

 

2018/2019 õa korrektsiooni erialale vastuvõttu ei toimu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Eriala lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja kindlustab endale stabiilse ja kindla töökoha vanglateenistuses vähemalt II klassi inspektorina.

 

Tutvu korrektsiooni õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

NB! 2018/2019 õa vastuvõttu ei toimu

Vastuvõtukonkurss

NB! 2018/2019 õa vastuvõttu ei toimu

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

Justiitskolledži kodulehekülg

Roberta Rebane (roberta.rebane [at] sisekaitse.ee, 696 5417)

Külli Varblane (kylli.varblane [at] sisekaitse.ee, 696 5417)  

 

Viimane muutmine: 07.03.2018

 

Eriala valdkond