Lõputööd

 

Rakenduskõrgharidusõppes lõpevad õpingud lõputöö kaitsmisega või lõpueksami sooritamisega. Lõputöö maht õppekavas on 8 EAP. 

Lõputöö protsess on kirjeldatud lõputöö korras, mis reguleerib lõputöö koostamist, juhendamist, retsenseerimist ja kaitsmist. Lõputöö hindamisel lähtub komisjon lõputöö hindamiskriteeriumitest.   

 

Magistriõppes lõpevad õpingud magistritöö kaitsmisega. Magistritöö maht on 30 EAP.

Magistritöö protsess on kirjeldatud magistritöö korras, mis reguleerib magistritöö koostamist, juhendamist, retsenseerimist ja kaitsmist. Magistritöö hindamisel lähtub komisjon magistritöö hindamiskriteeriumitest.   

 

Nii lõpu- kui ka magistritöö koostamisel ja vormistamisel on väga oluline lähtuda kokkulepitud põhimõtetest ja nõuetest, mis on kirjeldatud Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendis.

Lõputöö koostamise, juhendamise ja retsenseerimisega seotud dokumendivormid

Magistritöö koostamise, juhendamise ja retsenseerimisega seotud dokumendivormid

 Annotatsioonivorm (Annotatsioon peab täidetuna mahtuma ühele leheküljele).

 

Soovituslikud materjalid

  • Soovituslikuks lugemiseks Tartu Ülikooli sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas