Veebiseminar „Hiinast lähtuvad ohud Eesti julgeolekule läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade“

Hiina ohud

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldab 24. mail veebiseminari, et rääkida Hiinast lähtuvatest ohtudest Eesti julgeolekule läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade

Seminaril vaatlevad Eesti parimad asjatundjad Hiinast lähtuvatele julgeolekuohtudele läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade laiemas, kogu maailma puudutavas raamistuses spetsiifiliselt Eestis praegu aktuaalseid probleeme ja üksikjuhtumeid. Paneeldiskussioonis püütakse jõuda mõningate praktiliste soovituste ja ülesannete sõnastamiseni, kuidas Eesti riik peaks nendesse ohtudesse suhtuma ja mida kõige kiiremas korras ette võtma, et need ei realiseeruks.

AJAKAVA *    

10.00 – 10.10

Seminari korralduslik info

Märt Läänemets, Triin Rätsepp

Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus

10.10 – 10.30

Teema sissejuhatus

Märt Läänemets
 

10.30 – 11.00

1. ettekanne: Milles seisneb oht?

Silvester Soop

Siseministeerium

11.00 – 11.30

2. ettekanne: Hiina ettevõtte veealustest sidekaablitest EL ja NATO baaside vahetus läheduses ja nendega seotud võimalikest julgeolekuohtudest

Frank Jüris

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Eesti Välispoliitika Instituut

11.30 – 11.50

Energiapaus

 

11.50 - 12.20

3. ettekanne: Küberkaitse väljakutsed

Mart Noorma

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus

12.20 - 12.50

4. ettekanne: Hikvisioni ja Dahua valvekaameratega seotud võimalikud julgeolekuohud

Rüüt Kaljula

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Eesti Välispoliitika Instituut

12.50 - 13.20

5. ettekanne: Mehitamata õhusõidukid ja Hiina

Siim Lindmaa

Politsei- ja Piirivalveamet

13.20 - 13.30 Energiapaus  

13.30 – 14.15

Paneeldiskussioon

 

14.15 – 14.30

Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

 

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta
 

Registreerumine lõppes 22. mail kell 16.00.

Seminari töökeel on eesti keel ja algus kell 10.00.

Sündmus toimub virtuaalselt MS Teamsi kaudu. Osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.

Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 24. mail kell 9.50 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.

   

Lisainfo:

Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator

E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee