Nordplus

logo

 

 

Nordplus programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Sisekaitseakadeemia keelekeskus osaleb Nordplus projektides alates 2015. a. 

2015. a sügisel alustas Sisekaitseakadeemia keelekeskus oma esimese NORDPLUS projektiga, mille eesmärk oli luua balti- ning põhjamaade vaheline lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) võrgustik. Koos Vilniuse Ülikooliga anti sellega panus Soome Mere- ja piirivalvekooli integreeritud keeleõppe strateegia väljaarendamiseks. Projekt kestis 2015. a septembrist 2016. a septembrini.

2023. a sügisest on keelekeskus eestvedajaks oma teisel NORDPLUS projektil. Seekord soovimetõhustada koostööd erialaõpetajate ja keeleõpetajate vahel ning seeläbi parandada keeleõpetuse kvaliteeti. Projekt aitab kaasa Põhjamaade ja Balti riikide kõrghariduskoostöö arendamisele, jagades parimaid tavasid ja tulemusi. Lisaks eelmise projekti headele partneritele, kutsusime sel korral kaasa ka Lennuakadeemia. Projekt kestab 2025.a kevad-suveni.