Koostöö

päästjad tuld kustutamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päästekolledži peamisteks koostööpartneriteks on Päästeamet ja Häirekeskus. Koostöös arendatakse päästja, päästekorraldaja, päästemeeskonna juhi ja päästeteenistuse õppekavasid ning panustatakse  õppekvaliteedi parendamisse. Päästeameti ja Häirekeskuse ametnikud käivad õppuritele ka loenguid andmas. Praktikaid läbivad kadetid tulevaste tööandjate juures.

Erasektori suurimaks partneriks on Tallink, kus kolledži õppejõud viivad läbi tuleohutusalast täiendusõpet.

AKTIIVSED KOOSTÖÖSUHTED ON JÄRGNEVATE PARTNERITEGA:

 • Siseministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Välisministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Kaitsevägi
 • Merevägi
 • Ämari Lennubaas
 • Tallinna Lennujaama päästeteenistus

 

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPARTNERID ON PÄÄSTEALA ÕPPEASUTUSED

 • Helsingi Päästekool (The Rescue School, Helsinki City Rescue Department)
 • Läti Päästekool (State Fire and Rescue Service of Latvia, Fire Safety and Civil Protection College)
 • Leedu Päästekool (Fire Fighters Training School)
 • Poola Tuletõrje Akadeemia (The Main School of Fire Service (SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej))
 • Berliini Pääste Akadeemia (Berlin Fire and Rescue Academy)
 • Kuopio Päästekool (Kuopio Pelastusopisto)

 

 - Rahvusvahelise koostööna on aastaid teostatud koostööõppust „Sireen“, kus meie õppurid saavad praktiseerida reaalsete õnnetuste likvideerimist ning inimeste päästmist reaalsusele lähedastes tingimustes. Koostöö toimub politsei- ja piirivalvekolledži ning  tervishoiu õppuritega. Samuti võtavad õppusest osa päästevaldkonna õppijad välisriikidest.