Päästekorraldaja

 

Päästekorraldaja tööks on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni. Töö eeldab meeskonnatöö oskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja õpe kestab 40 õppenädalat, mis koosneb õppetööst koolis koos valikainetega ning päästekorraldaja praktikast Häirekeskuses ja kiirabi vaatluspraktikast.

Loe eriala kohta rohkem SIIT.

pääste