Raamatukogu

 

Sisekaitseakadeemia raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab Sisekaitseakadeemia liikmeskonda, vilistlasi ja koostööpartnerite töötajaid, tagab õppe- ja teadustööks vajalikud teavikud ning inforessursside kättesaadavuse.

 

Raamatukogus pakutavad teenused:

  • (e-)teavikute kohalkasutus ja laenutus;
  • andmebaaside ja (e-)materjalide vahendamine;
  • infoteenindus;
  • kasutajate nõustamine;
  • akadeemia väljaannete ja meenete müük;
  • iseteenindusena paljundamine, printimine ja skaneerimine