Kehalised katsed

 

Mõni Sisekaitseakadeemia eriala eeldab toimetulemiseks head füüsilist valmisolekut, mistõttu hinnatakse kandidaatide füüsilist võimekust juba vastuvõtu ajal. Selleks korraldatakse sisseastumiskatsete ajal kehalisi katseid järgmistel erialadel:

  • politseiametnik
  • politseiteenistus
  • korrektsioon
  • vanglaametnik

 

Kehalistel katsetel saab osaleda nii vastuvõtu I kui II etapis, kuid mõlemas vastuvõtu etapis saab kandidaat osaleda kehalistel katsetel ühel päeval. Kui kandidaat osaleb kehalistel katsetel mõlemas etapis, siis jääb tulemusena kehtima viimasel korral saadud tulemus. Kehalised katsed on lävendipõhised, mis tähendab, et konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma vähemalt lävendi piirnormid kõigil nõutud spordialadel. Kehalisi katseid hinnatakse tervikuna, mis tähendab, et tulemusi ei saa uue soorituskorra peale ümber tõsta.

 

Nõuanded kehalisteks katseteks valmistujatele

Kehalisteks katseteks ettevalmistuvatel kandidaatidel soovitame tutvuda meie spordiõpetajate nõuannetega.

Vaata ka kadettide videot, millele treenides tähelepanu pöörata.

Lisaks leiad meie Youtube'i kanalist videod, kuidas teha õigesti istesse tõuse ja kätekõverdusi.

Koordinatsioonitesti kirjeldus on siin ja video siin.

 


Kehaliste katsete lävendid ja punktide arvestus politseiteenistuse ja politseiametniku erialadel

Punkte / ala

Toenglamangus kätekõverdused

2 min jooksul

Istesse tõus

2 min jooksul

3000 m jooks Koordinatsiooniharjutus

NAISED

MEHED

NAISED

MEHED

NAISED

MEHED

 

10

40

40

70

70

12:00

12:00

-

9

35

35

65

65

13:00

13:00

-

8

32

32

60

60

14:00

14:00

-

7

30

30

55

55

15:00

15:00

-

6

28

28

50

50

15:30

15:30

-

5

26

26

45

45

16:00

16:00

-

4

20

24

40

40

18:00

16:30

-

3

15

22

35

35

20:00

17:30

-

2

10

20

25

30

22:00

18:00

-

1

6

15

20

25

25:00

20:00

-

- - - - - - - 20s

Igalt punktialalt tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku vähemalt 3 punkti.

 

Kehaliste katsete alade punktid üldkonkursi arvestuses:

6 punkti

3 ala kokkuvõttes 25–30 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

5 punkti

3 ala kokkuvõttes 20–24 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

4 punkti

3 ala kokkuvõttes 15–19 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

3 punkti

3 ala kokkuvõttes 10–14 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

2 punkti

3 ala kokkuvõttes 6–9 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

1 punkt

3 ala kokkuvõttes 3–5 punkti ja/või koordinatsiooniharjutus arvestamata

ei läbi kehalisi katseid

3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti

 


Kehaliste katsete lävendid ja punktide arvestus korrektsiooni ja vanglaametniku erialadel

 

Punkte / ala

Toenglamangus kätekõverdused

2 min jooksul

Istesse tõus

2 min jooksul

3000 m jooks

MEHED

NAISED

 

MEHED

NAISED

120

50

40

70

12:00

13:00

110

48

35

60

13:30

14:00

100

45

30

50

15:00

15:00

90

40

25

45

16:00

16:00

80

35

20

40

17:00

17:00

70

30

15

35

18:00

18:00

60

25

10

30

20:00

21:00

50

20

8

25

21:00

22:00

40

15

6

20

22:00

23:00

30

10

4

15

24:00

24:00

 
  Lävendi punktid (3 ala kokku) Ühe ala miinimumpunktid
Vanglaamentniku eriala 210 50
Korrektsiooni eriala 150 30

Igalt alalt (toenglamangus kätekõverdused, istesse tõus ja jooks) tuleb koguda vähemalt erialale ette nähtud miinimumpunktid, 3 ala peale kokku vähemal vastava eriala lävendi punktid.

 

Kehaliste katsete alade punktid üldkonkursi arvestuses:

5 punkti

3 ala kokkuvõttes 330–360 punkti

4 punkti

3 ala kokkuvõttes 300–340 punkti

3 punkti

3 ala kokkuvõttes 250–290 punkti

2 punkti

3 ala kokkuvõttes 210–240 punkti

1 punkt

Kõigil 3 alal miinimumpunktide lävend ületatud ja kolme ala kokkuvõttes lävendpunktide nõue täidetud

Ei läbi kehalisi katseid

Ühel kolmest alast miinimumpunktide lävend täitmata ja/või kolme ala kokkuvõttes lävendpunktide nõue täitmata

 
Kehaliste katsete nõuded, normid ja lävendid 2023/2024. õppeaastaks
 
Lisainfo kehaliste katsete kohta: 

epp.jalakas [at] sisekaitse.eeclass="spamspan" (spordijuht-lektor)

 

Viimane muutmine: 27.02.2023