Kehalised katsed

Millistel õppekavadel tuleb kehalised katsed sooritada?

Nii mõnigi siseturvalisuse valdkonna eriala eeldab töötamisel head füüsilist vormi. Seetõttu hinnatakse ka Sisekaitseakadeemias kandidaatide head füüsilist valmisolekut juba vastuvõtu ajal.

Kehalised katsed tuleb sooritada järgnevatele õppekavadele sisseastumisel:

  • politseiametnik ja politseiteenistus,
  • vanglaametnik ja korrektsioon.

 

Kehalistel katsetel saab osaleda nii vastuvõtu I kui ka II etapis, kuid mõlemas etapis ühel päeval ning kehtima jääb viimane tulemus. Kehalised katsed on lävendipõhised, seega peab kandidaat konkursis püsimiseks täitma vähemalt lävendi piirnormid kõigil nõutud spordialadel. Kehalisi katseid hinnatakse tervikuna, mis tähendab, et tulemusi ei saa uue soorituskorra peale ümber tõsta. Näiteks kui kevadel kehalistel katsetel osaledes kätekõverduste puhul vajalikku normi ei ületa, aga kõik muud alad läbid, siis suvel pead kehalistel katsetel osaledes kõik alad uuesti tegema.

 

Tutvu kehaliste katsete nõuete, normide ja lävenditega

Politseiametnik ja politseiteenistus     Vanglaametnik ja korrektsioon

 

 

Kehaliste katsete tulemuste arvestamine muude katsete alusel

Alates 2024/2025. õppeaasta vastuvõtust on võimalik kehalised katsed tuua üle väljaspool akadeemiat läbitud katsetelt. Katsete tulemuste ületoomisel lähtutakse akadeemia kehaliste katsete lävenditest.

 

Politseiametniku või politseiteenistuse õppekavale kandideerides ei pea sa kehalistele katsetele tulema, kui

  • oled viimase 11 kuu jooksul sooritanud ajateenijate või kaitseväelase üldfüüsilise testi;
  • oled viimase 12 kuu jooksul sooritanud abipolitseinikuna Sisekaitseakadeemia kehalised katsed Politsei- ja Piirivalveameti spordiinstruktori juures.

Lisa SAISi avalduse juurde tulemuste tõend, millel on sinu nimi, isikukood ja katsete tulemused. Ajateenijate või kaitseväelase üldfüüsilise testi tõendi väljastab Kaitseressursside Amet. Politsei- ja Piirivalveameti tõendi peab olema allkirjastanud asutuse spordiinstruktor, vabatahtlike teenuse koordinaator või abipolitseinike rühmajuht. Lisaks võib 3000 m jooksu soorituse tuua üle Eesti Kergejõustiku Liidu 3000 m distantsi läbimise võistlustulemuse alusel, kui see on sooritatud viimase 12 kuu jooksul. SAISi avalduse juurde tuleb teha sellekohane märge lahtrise "Muu info".

NB! Abipolitseiniku kehaliste katsete lävendid erinevad Sisekaitseakadeemia katsetest. Katsete ületoomiseks tuleb spordiinstruktoriga kokku leppida, et instruktor on valmis akadeemia katsed vastu võtma.

 

Vanglaametniku või korrektsiooni õppekavale kandideerides ei pea sa kehalistele katsetele tulema, kui

  • oled viimase 12 kuu jooksul läbinud kehalised katsed Vanglateenistuses.

Lisa SAISi avalduse juurde tulemuste tõend, millel on sinu nimi, isikukood ja katsete tulemused ning mille on allkirjastanud Vanglateenistuse spordiinstruktor.

 

 

Nõuanded kehalisteks katseteks valmistujatele

Kui sa pole seni regulaarselt treeninud, tuleks alustada mitu kuud enne katseid. Mõistlik oleks tegeleda spordiga vähemalt kolmel korral nädalas: käia ülepäeviti jooksmas või ujumas, teha käte, jalgade ja kerelihaste jõuharjutusi, painutusi ning venitusi. Treeninguga alustamisel ära kasuta liiga suuri koormusi, vaid tõsta koormust järk-järgult. Katsetele eelneval päeval võiksid puhata või teha kerge taastava treeningu.

 

Spordijuhi nõuanded kehalisteks katseteks
Millele treenides tähelepanu pöörata?

 

Lisaks leiad meie Youtube'i kanalist videod, kuidas teha õigesti lamades surumist, istesse tõuse ja kätekõverdusi.

Koordinatsioonitesti kirjeldus on siin ja video siin.

 

 

Millega arvestada kehalistele katsetele tulles?

Kehalistele katsetele tulles palume arvestada, et mõned katsed toimuvad siseruumides, kus tuleb kasutada vahetusjalatseid. Üldiselt oleme kandidaatide energia säästmiseks lähtunud loogikast, et jõuharjutused (kätekõverdused või rinnalt surumine, istesse tõusud ja koordinatsiooniharjutus) eelnevad jooksmisele, kuid jõuharjutuste järjekord sõltub sinu enda eelistusest. Jooksukatse toimub väljas, seega palun riietu vastavalt ilmastikuuoludele. Katsele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Ühtlasi soovitame kaasa võtta pudel joogiveega.

 

 

Lisainfo kehaliste katsete kohta

Epp Jalakas

spordijuht-lektor

epp.jalakas [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"