Finantskolledž

 

Hea juhendaja!

Oled võtnud endale ühe tänuväärseima ülesande – olla kellegi jaoks teadmiste ja oskuste infoallikas, otsetee innustavate kogemusteni. Oma teadmisi ja oskusi edasi andes lood oma tulevastele kolleegidele tugeva vundamendi, mille pinnalt on neil võimalik endal asuda meie eriala arendama. Oled see, kes kujundab tulevaste kolleegide arvamust – tööst, meie inimestest, koostööst, suhtumisest. Juhendamine nõuab aega, ent annab ka vastu – see on kindlasti motiveeriv, kui pärast praktikaperioodi näed noortes soovi valitud erialal  töötada. Põnev praktikaaeg omakorda innustab tudengeid edasi õppima ning teadmisi ning oskusi veelgi süvendama. Julgustan olema avatud, positiivne, julgustav, toetav. Edu, jõudu ja õpihimulisi praktikante.

 

Hea praktikant!

Oled oodatud Maksu-ja tolliametisse praktikale! MTA-s töötame iga päev selle nimel, et teha midagi sellist, mida varem ei siin ega mujal inimeste elu hõlbustamiseks tehtud ei ole. Innovatsioon ei käi kaasas ainult tehniliste süsteemide arendamisega, vaid pidevas arenduses on nii meie kontrollitaktika kui ka riskikäitumise hindamine. MTA-s saad meiega kaasa mõelda ning oma erialaseid teadmisi ja kogemusi paremini seostada. Kindlasti ära jäta ühtki oma küsimust küsimata, sest kes teab, äkki sellest areneb uus erakordne mõte, millele algusepanija oled just Sina. Soovin Sulle põnevat ja tegusat praktikaaega.

 

Rivo Reitmann
Maksu-ja tolliamet
Peadirektori asetäitja


 

 
Finantskolledži rakenduskõrghariduse õppekavade praktikad

 

2020/2021 vastuvõtt 

Tolli - ja maksunduse eriala, 180 EAP (päevaõpe)

2020/2021 vastuvõtt 

Maksunduse- ja tolli eriala, 180 EAP (kaugõpe)

   

 

Üldine info praktikate kohta

 

Praktika sooritatakse Maksu- ja Tolliametis või erasektori ettevõttes sh riigi osalusega äriühingud (audiitor-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvas organisatsioonis või vastavas struktuuriüksuses).

Praktikate korraldamisel lähtutakse Sisekaitseakadeemia praktikajuhendist. Enne praktika algust toimub seminar, kus antakse info praktika õpiväljundite ja praktika korralduslike küsimuste kohta.

Praktikaasutus määrab praktikandile praktika juhendaja, kes on üliõpilase vahetu nõustaja ja suunaja praktikakohas. Praktika juhendaja puhul on nõudeks, juhendatavas valdkonnas, kaheaastane töökogemus. Soovitatavalt on praktikajuhendajal läbitud juhendajate koolitus.

Üliõpilane on kohustatud praktika ajal jälgima MTA-s, sh majutuskohas kehtivaid eeskirju ja juhendeid. Praktikal olles tehakse tööd ja täidetakse ülesandeid, mis reeglina vastavad praktika eesmärkidele.

Tolli- ja maksunduse eriala (päevaõppe) I ja III õppeaasta praktika toimub Maksu- ja Tolliametis. II õppeaasta praktika ehk ettevõtluspraktika tuleb üliõpilasel läbida erasektoris. Ettevõtluspraktikaks praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda.

Maksunduse- ja tolli eriala (osakoormusõppes) praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda. Kaugõppele MTA üldjuhul praktikakohti ei paku. Praktikaasutuseks sobivad audiitori-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid või vastavad struktuuriüksused.

 

 

 


 

Võta ühendust!

Finantskolledži praktikate kuraator Sisekaitseakadeemias

Aule-Merlin Vihlver

tasemeõppe juhtivspetsialist

tel 5692 0823

aule-merlin.vihlver [at] sisekaitse.ee 


 

Praktika koordinaator Maksu-ja Tolliametis

Monika Maripuu

koolitusspetsialist

tel 676 2162

monika.maripuu [at] emta.ee