Juhtimine

Sisekaitseakadeemia kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, mis tegeleb õppe-, teadus- ja arendustegevust ning muude akadeemia juhtimist ja arengut puudutavate oluliste küsimustega. Nõukogu esimees on rektor.

 

Rektori kohusetäitja kuni uue rektori valimiseni on õppeprorektor Ingrid Vetka


Seoses sellega jättis Sisekaitseakadeemia korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 ja 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (volituste andmine Sisekaitseakadeemia töötajatele) tegemisel, kuna ametiisiku (rektori kohusetäitja) asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu ning toiming on tehtud Sisekaitseakadeemia töö korraldamise tagamise eesmärgil.
 

Kontakt:

e-post: info [at] sisekaitse.ee

telefon: +372 6126800

Tallinn, Kase 61, 12012