Akadeemiline ja mitteakadeemiline mobiilsus

ERASMUS+ programmi raames on võimalik korraldada õppejõudude ja töötajate vahetust.

ERASMUS+ programmi vahendusel on võimalik õppejõude/ töötajaid vahetada järgmiste riikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Läti, Malta, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

Õppejõudude ja töötajate vahetuse toetus hõlmab kahte liiki mobiilsust:

  1. Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility - teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö. Minna saab ainult SKA partnerkõrgkooli. Nimekirja näeb siit.
  2. Koolituslähetused (STT: Staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilise personali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad). Lähetuse soovituslik kestus on seega minimaalselt 4 päeva (lähtuvalt lähetuse sisuosa kahepäevasest miinimumnõudest ja sellele lisanduvast kahest reisipäevast).

Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe nädala kohta. Üheks nädalaks peetakse siinkohal 7 päeva 5 tööpäevaga.

 

Erasmus+ akadeemiline ja mitteakadeemiline kord on kättesaadav siit.

 

Vastuvõttev riik

Miinimum–maksimum (päevas)

Pikematel lähetustel: 15.-60.päeval 70% kehtestatud piirmääradest

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Ühendkuningriik

180

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa

160

Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, End.Jugoslaavia VR Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari

140

 

Rohkem informatsiooni:
erasmus@sisekaitsee,  kabinet B-103.