Praktika

Tere tulemast Sisekaitseakadeemia praktikate veebileheküljele!

Sisekaitseakadeemia on seadnud eesmärgiks panustada praktikasüsteemi arendamisse, keskendudes praktikajuhendajate arengu ja toimetuleku toetamisele, mis tulevikuperspektiivis mõjutab laiemalt kogu siseturvalisuse valdkonna koostöökultuuri. Juhendajad on esimesed, kes hakkavad noortest kujundama tulevasi töötajaid, andes edasi oma väärtusi ja suhtumist organisatsiooni. Seega on tähtis, et ka meie koostööpartnerid mõistaksid nende rolli tähtsust organisatsioonis, motiveeriks ja tunnustaksid praktikajuhendajaid.

Projektide „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“ (SVEPPP, 04.02.2019 - 30.10.2020), Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku“ (SVEPS, 01.03.2017 - 30.09.2018) ja “Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöökultuuri arendamine“ (SVEPKO, 05.04.2021 - 30.06.2022) raames koolitame kutse- ja rakendus- kõrghariduseõppe praktikajuhendajaid ja teisi praktikaga seotud osapooli, arendame erialadeülest veebikeskkonda, millele on juurdepääs kõikidel praktikaga seotud osapooltel Sisekaitseakadeemias ja praktikakohtadel.


 

 

Hariduse arengud muutuvas maailmas
Mis muutub aastaks 2030?

Täna olemasoleva tehnoloogiaga on võimalik automatiseerida vähemalt kolmandiku ulatuses tegevusi suurel osal ametikohtadest[1]. See ei pruugi ilmtingimata tähendada töökohtade vähenemist. Kindlasti aga tähendab see uute oskuste vajadust.

Diplomi- või koolilõputunnistuse väärtustamine on aegamisi liikumas enam oskuste väärtustamisele. Siis pole enam nii tähtis, mis kooli sa lõpetasid. Tähtsam on, mida sa oskad. Muutumas on ka inimeste ootused töö ja õppimise tähendusele. Katalüsaatori rollis on siin peale tulevad noorte põlvkonnad, kelle jaoks huvi korral on uus teadmine kliki kaugusel nutiseadmes. Huvi kadumisel ja väärtuse puudumisel hääletatakse jalgadega.

Samaväärselt erialaste oskustega on järjest kõvem kapital kriitiline mõtlemine, probleemilahendamise oskus ning suhtlemis- ja meeskonnatööoskus. 21. sajandil edukalt hakkamasaamiseks peetakse möödapääsmatuks selliste isikuomaduste ja hoiakute kujundamist nagu uudishimu, loovus, ettevõtlikkus, sihikindlus, kohanemisvõime, sotsiaalne ja kultuuriline teadlikkus ning eri kultuuridest ning ühiskonna toimimisest aru saamine. Kõige eelneva omandamisel on eelduseks õpioskus.

Õpioskus, see on võime: omandada kiiresti uusi oskusi, märgata tekkivaid trende ja nendega paindlikult kohaneda ning suhtuda erksa meelega uutesse väljakutsetesse.

[1] A future that works: automation, Employment, and productivity. McKinsey Global Institute 2017.

Tutvu OSKA valdkondade ja uuringute tulemustega OSKA kodulehel sh Siseturvalise ja õiguse OSKA uuringuga. Töötamise tuleviku trendidega tutvu SIIN.

Tiia Randma
Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA arendusjuht
SA Kutsekoda