Justiitskolledž

Hea praktikajuhendaja ja praktikant,

Praktika moodustab kutseõppe ja rakenduskõrghariduse õppekavades olulise osa, et kindlustada eriala lõpetajale reaalsed praktilised teadmised, oskused ja hoiakud eesmärgiga lülituda iseseisvale kutsetööle kohe peale kooli lõpetamist. Seetõttu on praktika kvaliteet oluline. Teeme selle nimel tööandjana pidevat koostööd Sisekaitseakadeemiaga ning arendame praktikakorraldust. Näiteks rajame valmivasse uude Tallinna Vanglasse eraldi õppekambrite kompleksi, kus praktikandid ja töötajad erinevate olukordade lahendamist harjutada saaksid.

Hästi korraldatud ja läbiviidud praktika kindlustab vanglateenistusele professionaalsed ametnikud. Seda mõistes valime ja koolitame praktikajuhendajateks oma ala parimad kolleegid. Tubli praktikant seevastu kindlustab oma eeskujuga ning „miks“ küsimustega vanemate kolleegide rutiinist ja harjumustest väljatuleku. Nii mõnigi kolleeg sätib praktikantide saabumisel lipsu sirgemaks ja viskab pilgu õpikusse. Seega on praktikaprotsess vastastikku arendav.

Tunnustan juhendajaid nende tänuväärses töös ja soovin praktikantidele palju „miks“ küsimusi!


Hannes Liivak
Tallinna vangla direktor


 

Justiitskolledži õppekavade praktikad

 

Kutseõpe
 

2020/2021 vastuvõtt VS201, VS202

Vanglaametnik, 60 EKAP

2020/2021 õppeaasta TeS200

Teabe - ja uurimisametnik, 46 EKAP

2020/2021 õppeaasta, JuK200

Juhtumikorraldaja, 30 EKAP

 • Noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate kohtlemine,  4 EKAP
 • Välismaalaste kohtlemine (sh välisriigi kodanikud, pagulased), 2 EKAP
 • Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute kohtlemine, 2 EKAP
 • Praktikate toimumise graafik

 

 

Rakenduskõrgharidus

2020/2021 vastuvõtt KS200

Korrektsiooni eriala, 180 EAP

 • Järelevalvetoimingute praktika, 8 EAP , 1. õppeaasta
 • Juhtumikorralduse praktika, 8 EAP, 2. õppeaasta
 • Haldusmenetluse praktika, 8 EAP, 3. õppeaasta
 • Lõpupraktika, 4 EAP, 3. õppeaasta
 • Praktikate toimumise graafik

2019/2020 vastuvõtt KS190

Korrektsiooni eriala, 180 EAP

 • Järelevalvetoimingute praktika, 8 EAP, 1. õppeaasta
 • Juhtumikorralduse praktika, 8 EAP, 2. õppeaasta
 • Haldusmenetluse praktika, 8 EAP, 3. õppeaasta
 • Lõpupraktika, 4 EAP, 3. õppeaasta
 • Praktikate toimumise graafik

 

 


Võta ühendust

Kadri Pendin

Justiitskolledži tasemeõppe juhtivspetsialist

tel 56 951 951

kadri.pendin [at] sisekaitse.ee

Kabineti number: B132