Justiitskolledž

Hea praktikajuhendaja ja praktikant,

Praktika moodustab kutseõppe ja rakenduskõrghariduse õppekavades olulise osa, et kindlustada eriala lõpetajale reaalsed praktilised teadmised, oskused ja hoiakud eesmärgiga lülituda iseseisvale kutsetööle kohe peale kooli lõpetamist. Seetõttu on praktika kvaliteet oluline. Teeme selle nimel tööandjana pidevat koostööd Sisekaitseakadeemiaga ning arendame praktikakorraldust. Näiteks rajame valmivasse uude Tallinna Vanglasse eraldi õppekambrite kompleksi, kus praktikandid ja töötajad erinevate olukordade lahendamist harjutada saaksid.

Hästi korraldatud ja läbiviidud praktika kindlustab vanglateenistusele professionaalsed ametnikud. Seda mõistes valime ja koolitame praktikajuhendajateks oma ala parimad kolleegid. Tubli praktikant seevastu kindlustab oma eeskujuga ning „miks“ küsimustega vanemate kolleegide rutiinist ja harjumustest väljatuleku. Nii mõnigi kolleeg sätib praktikantide saabumisel lipsu sirgemaks ja viskab pilgu õpikusse. Seega on praktikaprotsess vastastikku arendav.

Tunnustan juhendajaid nende tänuväärses töös ja soovin praktikantidele palju „miks“ küsimusi!


Hannes Liivak
Tallinna vangla direktor


 

Justiitskolledži õppekavade praktikad

 

Kutseõpe
 

2018/2019 vastuvõtt VS180, VS170

Vanglaametnik, 60 EKAP

2018/2019 õppeaasta TeS180

Teabe - ja uurimisametnik, 46 EKAP

2018/2019 õppeaasta, JuK180; JuK181

Juhtumikorraldaja, 30 EKAP

  • Noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate kohtlemine,  4 EKAP
  • Välismaalaste kohtlemine (sh välisriigi kodanikud, pagulased), 2 EKAP
  • Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute kohtlemine, 2 EKAP
  • Praktikate toimumise graafik
  • Praktikat toetav e-kursus

Praktika sisu

Iga praktika ajal on vaja õpilasel teha vastava sihtrühma kinnipeetavate suhtes järgmised toimingud: riskihindamise koostamine, isikliku täitmiskava koostamine; tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamine; kinnipeetava nõustamine ja motiveerimine; võrgustikutöö; igapäevaste küsimuste lahendamine.

Praktikate raames toimub ka sihtrühmapõhiseid tegevusi teistes asutustes:

  • I praktika (Noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate kohtlemine) – vaatluspäev Tallinna Laste Turvakeskuses. Kavas on võimalusel ka üks vaatluspäev vaimse alaarenguga klientidega tegelevas asutuses.
  • II praktika (Välismaalaste kohtlemine (sh välisriigi kodanikud, pagulased)) – vaatluspäev Harku Väljasaatmiskeskuses.

 

Rakenduskõrgharidus

2017/2018 vastuvõtt RK170

Korrektsiooni eriala, 180 EAP

2016/2017 vastuvõtt RK160

Korrektsiooni eriala, 180 EAP

 

 


Võta ühendust

Külli Varblane

Justiitskolledži praktikate kuraator Sisekaitseakadeemias

tel 696 5417

kylli.varblane [at] sisekaitse.ee

Kabineti number: