Loengusari "Turvaline Eesti"

Turvaline Eesti

2017. aasta sügisel alustas Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“, mille sihiks on arutada turvalisuse ja sisejulgeoleku erinevate aspektide üle.

Loengutel pakume kaasamõtlemise võimalust erinevatest vaatenurkadest erinevate eluvaldkondade esindajatele. Kuulama, rääkima ja arutlema on oodatud nii valdkonnaga seotud spetsialistid kui kõik huvilised.
 

Marianne Mikko veebiloeng „Lähisuhtevägivald – mis ta siis näägutab?!“

14. oktoober 2020 kell 16.00 Teams keskkonnas https://bit.ly/31Se4Tr
 

  • Kus me paikneme Euroopas ja mida Eesti kontekstis tähendab, et iga kolmas naine on kokku puutunud füüsilise või seksuaalse vägivallaga?
  • Eesti on Istanbuli konventsiooni naistevastasest vägivallast ratifitseerinud, st et Eesti võib puhata loorberitel?
  • Mis on COVID-19 sõnum ja õppetund lähisuhtevägivalla kontekstis?


Marianne Mikko on  Eesti ajakirjanik, poliitik ja aktiivne naiste õiguste eest seisja. Ta on olnud Riigikogu ning Euroopa Parlamendi liige.


REGISTREERI LOENGULE

 

Tulevased loengud

14.10.2020 Marianne Mikko „Lähisuhtevägivald – mis ta siis näägutab?!“
                    
Toimunud loengud

23.09.2020  Kalev Stoicescu "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“
10.06.2020  Peeter Koppel "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus!“

26.02.2020  Tiit Tammaru "Ruumiline ebavõrdsus linnades. Tallinn Euroopa võrdluspeeglis"
11.12.2019  Henrik Roonemaa "Kellele on uus tehnoloogia ohtlik?"

27.11.2019  Neeme Tõnisson "Suurandmed ja personaalmeditsiin – kas oht või võimalus?"

16.10.2019  Marje Josing "Eesti alkoholi tarbimisest ja selle kahjudest"
25.09.2019  David Vseviov "Kuidas mõista turvalisust?"
15.05.2019  Eva Truuverk "Kuidas prügi õõnestab meie turvalisust?"
10.04.2019  Ivo Juurvee "Luurest ja vastuluurest"
27.03.2019  Madis Tiik "Turvaline terviseteenus"
16.01.2019  Erkki Koort "Terrorism ja Eesti. On siin üldse mingit seost?“
12.12.2018  Raul Adlas  "Kiirabi Tallinnas läbi kolme sajandi"
14.11.2018  Katrin Orav  "Stress: kas piisavalt tuttav?"
24.10.2018  Tarmo Jüristo "Turvaline tehnoloogia"
19.09.2018  Raivo Vare "Välise julgeoleku väljakutsed väikeriigile nagu Eesti“
30.05.2018  Ülle Madise "Käskude ja keeldude võimust inimese üle"
18.04.2018  Hardo Pajula "Teise vaatuse alguses"
20.03.2018  Raul Rebane "Psühholoogiline võitlus ja võitluse psühholoogia"
24.01.2018  Hans H. Luik "Kas meedia peegeldab või kujundab tegelikkust?"
13.12.2017  Jaan Priisalu  "Eesti küberkaitse, mida me kaitseme"
29.11.2017  Priit Heinsoo "Mis tegu on väärtegu? Kuidas mõjutada inimesi norme järgima?"
23.10.2017  Ilmar Raag "Pagulased, laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikatsioon"
27.09.2017  Riho Terras "Laiapõhjaline riigikaitse"