Loengusari "Turvaline Eesti"

Turvaline Eesti

2017. aasta sügisel alustas Sisekaitseakadeemia loengusarja „Turvaline Eesti“, mille sihiks on arutada turvalisuse ja sisejulgeoleku erinevate aspektide üle.

Loengutel pakume kaasamõtlemise võimalust erinevatest vaatenurkadest erinevate eluvaldkondade esindajatele. Kuulama, rääkima ja arutlema on oodatud nii valdkonnaga seotud spetsialistid kui kõik huvilised.
 

Heikki Junnineni veebiloeng „Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks“

27. jaanuar 2021 kell 16.00 Teams keskkonnas https://bit.ly/31Se4Tr
 

Atmosfääriuuringud on lai termin ja hõlmab atmosfääri nii keemiliste kui ka füüsikaliste omaduste uurimist. Rajuilma mõju turvalisusele on lihtne mõista, kuid meid ümbritsev gaasikeskkond mõjutab meie elu veel mitmeid ja kohati üllatavaidki kanaleid kaudu. Loengus tuleb juttu atmosfääris osakeste ja pilvede tekkest, mõjust kliimale ja inimtegevuse osakaalust. Aga räägime ka aerosoolide rollist haiguste levikus ja võimalustest mõõta õhust lõhkeaineid ja muid kahjulike ühendeid reaalse ohu tuvastamiseks distantsilt.  

 

Heikki Junninen on Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika professor. Ta on lõpetanud 2001. aastal Kuopio Ülikoolis keskkonnakeemia magistriõppe ja kaitses 2014. aastal Helsingi Ülikoolis doktoriväitekirja füüsikas. Praegu juhib Junninen Tartu Ülikooli füüsika instituudis keskkonnafüüsika laborit ning vastutab atmosfääri ja aerosoolide füüsikalis-keemilisi omadusi ja kliimat käsitleva teadustöö hea käekäigu eest. Viimasel kahel aastal on ta arvatud maailma enim viidatud teadlaste 1% hulka.


REGISTREERI LOENGULE

 

Tulevased loengud
27.01.2021  Heikki Junninen "Atmosfääriuuringute otsesed ja kaudsed rakendused turvalisuse parandamiseks"
17.02.2021  Janar Holm teema täpsustub

                    
Toimunud loengud
18.11.2020  Martin Kadai "COVID-19 kriisi õppetunnid ja väljavaated"
14.10.2020  Marianne Mikko „Lähisuhtevägivald – mis ta siis näägutab?!“
23.09.2020  Kalev Stoicescu "Väliste ohtude mõju Eesti turvalisusele“
10.06.2020  Peeter Koppel "Jutud maailma täielikust muutumisest on liialdus!“
26.02.2020  Tiit Tammaru "Ruumiline ebavõrdsus linnades. Tallinn Euroopa võrdluspeeglis"
11.12.2019  Henrik Roonemaa "Kellele on uus tehnoloogia ohtlik?"
27.11.2019  Neeme Tõnisson "Suurandmed ja personaalmeditsiin – kas oht või võimalus?"
16.10.2019  Marje Josing "Eesti alkoholi tarbimisest ja selle kahjudest"
25.09.2019  David Vseviov "Kuidas mõista turvalisust?"
15.05.2019  Eva Truuverk "Kuidas prügi õõnestab meie turvalisust?"
10.04.2019  Ivo Juurvee "Luurest ja vastuluurest"
27.03.2019  Madis Tiik "Turvaline terviseteenus"
16.01.2019  Erkki Koort "Terrorism ja Eesti. On siin üldse mingit seost?“
12.12.2018  Raul Adlas  "Kiirabi Tallinnas läbi kolme sajandi"
14.11.2018  Katrin Orav  "Stress: kas piisavalt tuttav?"
24.10.2018  Tarmo Jüristo "Turvaline tehnoloogia"
19.09.2018  Raivo Vare "Välise julgeoleku väljakutsed väikeriigile nagu Eesti“
30.05.2018  Ülle Madise "Käskude ja keeldude võimust inimese üle"
18.04.2018  Hardo Pajula "Teise vaatuse alguses"
20.03.2018  Raul Rebane "Psühholoogiline võitlus ja võitluse psühholoogia"
24.01.2018  Hans H. Luik "Kas meedia peegeldab või kujundab tegelikkust?"
13.12.2017  Jaan Priisalu  "Eesti küberkaitse, mida me kaitseme"
29.11.2017  Priit Heinsoo "Mis tegu on väärtegu? Kuidas mõjutada inimesi norme järgima?"
23.10.2017  Ilmar Raag "Pagulased, laiem rändepoliitika ja strateegiline kommunikatsioon"
27.09.2017  Riho Terras "Laiapõhjaline riigikaitse"