Mikrokraadid

Mikrokraad

Mikrokraadikava on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik täienduskoolituse õppekava, mille läbimisega saab täiendada ja omandada uusi valdkonnapädevusi või õppida juurde täiendav eriala.

Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Mikrokraad on võimalik omandada ühe semestri või ühe õppeaasta jooksul. Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus. Mikrokraadikaval õppijaga sõlmitakse õppeleping. Õpe on tasuline. 

 

Registreerimine on avatud kuni 15. august 2024.

 

2024/2025. õppeaastal alustavad mikrokraadikavad

 

Julgeolekuohud (14 EAP), 770 €
Õppekava kood: 6.5-12/1737-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on kontseptuaalne ja struktureeritud arusaam tänapäevastest julgeoleku väljakutsetest ning nendega toimetulekuks laiapindse riigikaitse korralduse rakendustest; teadmised tänapäeva meedia toimimisest, vaenulikust mõjutustegevusest ja demokraatlike ühiskondade võimalikest vastumeetmetest, sh psühholoogilisest kaitsest; arusaam küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskused nende valdkondade analüüsimiseks.

Õpe toimub sügissemestri paarisnädalatel algusega 5. septembril neljapäevast kuni laupäevani.
Täpsem tunniplaan täpsustub.

 Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Kriisireguleerimine (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1704-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on oskused hädaolukorra riski- ja võimeanalüüsiks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi rakendamiseks, samuti suutlikkus aidata kaasa ühiskonna valmisoleku tõstmisele erinevat liiki hädaolukordadeks; arendatud oskused meeskonnatöö-, analüüsi- ja informatsioonivahetuse osas ning kriisireguleerimise ja -juhtimise alal; arusaamine kriisikommunikatsiooni olemusest ja vajadusest, inimeste reaktsioonidest kriisiolukordades.

Õpe toimub sügissemestri paarisnädalatel algusega 5. septembril neljapäevast kuni laupäevani.
Täpsem tunniplaan täpsustub.

 Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Ohtude ja konfliktide analüüs (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1736-1 
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused erinevat liiki ohtude ja konfliktide analüüsimiseks; arusaam terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest, konfliktis kohalduvast merevööndite õigusraamistikust ning rahvusvaheliste missioonide olemusest; samuti  teadmised põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest teadmuse ja teabe halduseks.

Õpe toimub sügissemestri paarisnädalatel algusega 5. septembril neljapäevast kuni laupäevani.
Täpsem tunniplaan täpsustub.

 Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Kaugseire siseturvalisuses (15 EAP), 825 €
Õppekava kood: 6.5-12/2200-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on  teadmised kaugseire tehnoloogiatest; teadmuse ja teabe halduseks vajalikest põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest; küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskus omandatud teadmisi rakendada nende valdkondade analüüsimisel.

Õpe toimub sügissemestri paarisnädalatel algusega 5. septembril neljapäevast kuni laupäevani.
Täpsem tunniplaan täpsustub.

 Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Tuleohutus (18 EAP), 1530 €
Õppekava kood: 6.5-12/3076-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused tuleohutusnõuetest; ehitusprojekti tuleohutusest ning selle ekspertiisist ja ehitise tuleohutusauditist; tuleohutuspaigaldistest; tuleohutustoodetest ja -teenustest; tuleohutuskorraldusest. 
Õpingute järgselt on võimalik minna tuleohutuse kutseeksamile, info SIIN.

Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Tollitoimingud rahvusvahelises tarneahelas (11 EAP), 605 €
Õppekava kood: 6.5-12/1170-1
Mikrokraadiprogrammis osalenu selgitab tolliprotseduuride ja ajutise ladustamise tingimusi, teab erinevate lubade ja lihtsustuste taotlemise võimalusi ja teab kaupadele rakenduvaid keelde ja piiranguid.

Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Kaudsed maksud: teadlikkus käibe- ja tollimaksust ning aktsiisimaksudest (11 EAP), 605 €
Õppekava kood: 6.1-14/348-1
Mikrokraadiprogrammis osalenu omandab teadmised kaudsete maksude olemusest, põhimõtetest ja deklareerimise alustest ning keskkonnatasude olemusest ja maksustamise erisustest.

Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Füüsilise ja juriidilise isiku maksustamine otseste maksudega (10 EAP), 550 €
Õppekava kood: 6.5-12/2785-1
Mikrokraadiprogrammis osalenu orienteerub juriidilise ja üksikisiku maksustamise põhimõtetes.

Tutvu lähemalt

Registreeri siin

 

Countering Hybrid Threats (21 EAP)
Õppekava kood: 6.5-12/1268-1
Sügisel alustab rahvusvaheline inglisekeelne hübriidohtude vastu võitlemise mikrokraadi kursus. Tegemist on sisejulgeoleku instituudi magistriõppekavaga ning kursus kattub hübriidohtude õppesuunaga. Täpsema info kursuse kohta leiad siit ja siit.

Kursuse läbiviimist rahastab Erasmus+ programm.

Registreerimine on lõppenud.

 

Lisainfo: Kaija Seisonen, täiendusõppe projektijuht, kaija.seisonen [at] sisekaitse.ee
                 
Lisaks mikrokraadikavadele on akadeemias võimalik osaleda ka üksikutel õppeainetel. Vaata lähemalt siit