Teadusajakirjad

Security Spectrum

 

"Security Spectrum: Journal of Advanced Security Research" on kaks korda aastas ilmuv sisejulgeolekualane eelretsenseeritav ingliskeelne teadusajakiri, millel on rahvusvaheline toimetuskolleegium ja rahvusvaheline levik (ETIS 1.2.). Aastani 2023 (k.a) kandis ajakiri nime "Proceedings of Estonian Academy of Security Sciences" ja ilmus kord aastas. 

Toimetuskolleegium ootab ajakirja jaoks artikleid aastaringselt. 

Varasemalt ilmunud ajakirja "Proceedings of Estonian Academy of Security Sciences" numbrid on elektrooniliselt kättesaadavad arhiivist Sisekaitseakadeemia digiriiulis.

Rohkem infot "Security Spectrum"i kohta leiate SIIT

 

TK

 

"Turvalisuskompass" on eestikeelne eelretsenseeritav teadusajakiri, mis avaldab nii empiirilistel kui ka teoreetilistel uuringutel tuginevaid turvalisuse- ja julgeolekualaseid artikleid, ülevaateartikleid tehtud projektidest ning läbiviidud uurimistöödest. Ajakirja annab välja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut.

Turvalisuskompass avaldab eestikeelset eelretsenseeritud originaalset materjali kõikidel teemadel, mis tegelevad ühiskonna turvaliseks toimimiseks ja selle tagamiseks vajalike protsessidega, ning esindavad siseturvalisust puudutavate teadustööde eriilmelisust. Turvalisuse uurimissuunad, mida ajakiri avaldab, hõlmavad valdkondi politseist, vanglateenistustest, tollist, piirivalvest ja päästeteenistusest kuni kriisijuhtimise ja -kommunikatsioonini ning tervishoiuni (sh näiteks tervishoiu töö reguleerimine, elanike vaktsineerimine, varustuskindlus, kriisivalmidus).

Ajakirja teemade ring hõlmab korrakaitset, migratsiooni, tuleohutust, korrektsiooni, sisekaitse valdkonna institutsioonide organisatsioonikäitumist ja strateegilist juhtimist, ennetustööd, innovaatilisi (tehnoloogilisi) lahendusi, kriminoloogiat, julgeolekut, põhiseadusliku korra kaitset, vastuluuret, hübriidohte, uusi ohte ja väljakutseid, institutsioonidevahelist koostööd. Need teemad ei moodusta aga lõplikku ja piiravat loendit.

Turvalisuskompassi toimetuskolleegiumisse kuuluvad Eesti teadlased ja siseturvalisuse spetsialistid. Ajakiri vastab ETIS-e 1.3. kategooria teadusajakirja klassifikatsiooni nõuetele.

Turvalisuskompassi toimetamispoliitikaga saab tutvuda SIIN.