ERASMUS+

ERASMUS+ on Euroopa elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme – LLP) kõrghariduse allprogramm, mis toetab kõrgkoolide vahelist koostööd üliõpilaste ja õppejõudude vahetuse organiseerimisel, Euroopa ainepunktisüsteemi rakendamisel, õppekavade arendamisel, intensiivprogrammide korraldamisel ning üleeuroopalistes temaatilistes koostöövõrkudes osalemisel.

Üliõpilaste puhul toetab programm õpirännet, mille eesmärk on õppimine või praktika mõned Euroopa kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses. Õpingud võivad ERASMUS+ programmi raames kesta 3–12 kuud. Erasmus+ programmi üliõpilasvahetus on reguleeritud Sisekaitseakadeemias kehtiva korraga.  

 

Miks minna Erasmus programmiga välismaale?

Välismaale õppima või praktikale minek on oluline otsus ning nõuab üliõpilaselt iseseisvust ja initsiatiivi. Siiski kinnitavad erasmuslased kui ühest suust, et saadud kogemus on pingutust väärt.

Erasmus Harta on kättesaadav siit.