ERASMUS+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure. 2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Lähemalt saab lugeda Erasmus+ võimaluste kohta siit: https://eeagentuur.ee/

 

Miks minna Erasmus programmiga välismaale?

Välismaale õppima või praktikale minek on oluline otsus ning nõuab üliõpilaselt iseseisvust ja initsiatiivi. Siiski kinnitavad erasmuslased kui ühest suust, et saadud kogemus on pingutust väärt.

Erasmus Harta on kättesaadav siit.